subota, 20. jula 2024.

Ovo su dobitnici nagrade Grada Valjeva

Objavljeno: 11. marta 2022.
Facebook
Twitter
LinkedIn

VALJEVO- Odbornici valjevskog parlamenta su doneli odluku o dobitnicima godišnjih nagrada Grada Valjeva, koje se tradicionalno dodeljuju povodom Dana Valjeva, 20. marta.

Ove godine nisu predloženi kandidati za dobitnike godišnjih nagrada u oblasti privrede, urbanizma i arhitekture i zaštite životne sredine, jer za te oblasti nije stigao nijedan predlog. Za oblast informisanje i društveno angažovanje stigao je jedan predlog, ali je Komisija odlučila da ne preloži kandidata za tu oblast, dok je za pojedine oblasti predložila po dva kandidata.

Gradska komisija je predložila, a odbornici usvojili spisak ovogodišnjih dobitnika gradskog priznanja, uz sledeće obrazloženje:

U oblasti poljoprivrede: MALIŠI PAJKOVIĆU, poljoprivredniku

Mališa Pajković je mladi nosilac poljoprivrednog gazdinstva, koje se nalazi u selu Kotešica, nadomak Valjeva. Bavi se intenzivnom stočarskom proizvodnjom, odnosno proizvodnjom junećeg i svinjskog mesa. U domaćinstvu žive četiri generacije koje se dugi niz godina bave poljoprivrednom proizvodnjom. Iz godine u godinu, velikim radom i ulaganjima proizvodnja se postepeno širila i uvećavala i trenutno na teritoriji grada Valjeva pripada grupi većih, ako ne i najvećih proizvođača mesa.

Godišnje se sa gazdinstva Pajkovića ovlašćenim klanicama i izvoznim farmama isporuči oko 60000 kg junećeg mesa i 46000 kg svinjskog mesa. Ratarska proizvodnja na gazdinstvu odvija se na 60 hektara, od toga 15 hektara u vlasništvu, a ostatak je zakup zemljišta. U strukturi setve zastupljen je kukuruz za zrno, silažni kukuruz, pšenica, ječam, soja i sejane livade. Proizvodnjom koja za cilj ima značajno povećanje prinosa i smanjenje troškova proizvodnje, gazdinstvo smanjuje cenu koštanja stočne hrane, a time i cenu koštanja 1 kg proizvedenog mesa. Gazdinstvo koristi savetodavne usluge stručnih službi i trudi se da iz godine u godinu unapredi agrotehniku,  da uvede nove biljne vrste u strukturi setve, proizvodi po pravilima dobre poljoprivredne prakse i na taj način poveća prinose gajenih ratarskih kultura.

U oblasti obrazovanja i vaspitanja dodeljuju se dve nagrade: KATARINI ĆOSIĆ I DRAGANU VILOTIĆU, nastavnicima razredne nastave i NIKOLI SAVIĆU, nastavniku Zdravstvene nege

Katarina Ćosić, rođena u Valjevu, nakon završene srednje Medicinske škole „Dr Miša Pantić“ u Valjevu upisala je Učiteljski fakultet u Užicu, gde je diplomirala 2001. godine, odbranivši rad na temu: „Planiranje obrazovno-vaspitnog rada u nastavi fizičkog vaspitanja od I do IV razreda osnovne škole“ i stekla zvanje profesor razredne nastave. Školske 2000/2001. godine počela je da radi u „Prvoj osnovnoj školi“ kao učitelj na zameni u izdvojenom odeljenju u Zlatariću. U timu učitelja u produženom boravku angažovana je tokom školske 2006/2007. godine.

Dragan Vilotić, rođen u Šapcu. Srednju školu i Pedagošku akademiju završio je u svom rodnom gradu, a Učiteljski fakultet u Somboru. Na istom fakultetu upisao je i specijalizaciju iz oblasti Metodika nastave fizičkog vaspitanja. Poseduje licence: instruktor plivanja i spasioca i trener-učitelj fudbala za mlađe kategorije. Prvo radno mesto zasnovao je u Donjem Taoru, kao izdvojenom odeljenju OŠ „Miloš Marković“ u Donjim Leskovicama. Školske 1989. godine prelazi da radi u izdvojeno odeljenje OŠ „Žikica Jovanović Španac“ u Zlatariću, koja kasnije menja naziv u „Prva osnovna škola“. Vodio je šahovsku  i fudbalsku sekciju sa kojima su ostvarili veoma zapažene rezultate.

Školske 2007. godine na predlog Dragana Vilotića otvara se odeljenje celodnevne nastave i od tada počinje timski rad i uspešna saradnja sa koleginicom Katarinom Ćosić, koja traje već punih petnaest godina. Program celodnevne nastave je oblik vaspitno-obrazovne organizacije koji pruža puno mogućnosti, a jedna od njih je preuzimanje dela zadataka koji su tradicionalno pripadali porodici, posebno ako su oba roditelja zaposlena.

Učitelji Katarina i Dragan u velikoj meri svoj rad sa učenicima zasnivaju na diferencijaciji i individualizaciji, čime svakog pojedinca osposobljavaju da uči svojim tempom i da ide u dubinu i širinu onoliko koliko mu najbolje odgovara. Upravo iz tog razloga učenici ovog odeljenja su stalni učesnici različitih takmičenja, koji veoma dobro predstavljaju svoju školu na opštinskim, okružnim ali i na državnim takmičenjima. Kaća i Uča, uključujući i njihove učenike, su učitelji koji se uvek rado odazivaju svim kulturnim i sportskim manifestacijama koje organizuje škola i grad Valjevo. Za 15 godina zajedničkog rada, imali su priliku da rade sa decom različitih potreba i interesovanja. Uvek su se uspešno i u najkraćem roku prilagođavali deci i stvarali pozitivnu atmosferu za rad i razvoj svakog deteta bez pravljenja razlika među njima. U prilog tome govori i činjenica da se prilikom upisa nove generacije, u njihovom odeljenju uvek traži mesto više.

Nikola Savić, rođen u Valjevu gde je završio osnovne strukovne, osnovne akademske i master akademske studije Zdravstvene nege, i trenutno je jedan od najboljih studenata na doktorskim studijama Javnog zdravlja na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Kragujevcu, kao jedini koji je stekao uslov za odbranu usmenog doktorskog ispita u svojoj generaciji.

Pripravnički staž završio je u Opštoj bolnici u Valjevu, u službi Intenzivne nege i u Domu zdravlja Valjevo — Dispanzeru za zdravstvenu zaštitu dece. U Medicinskoj školi „Dr Miša Pantić“ Valjevo zaposlen je od školske 2014/2015. godine, kao master nastavnik Zdravstvene nege, Zdravstvenog vaspitanja, teorije i vežbi iz stručnih predmeta. Na Univerzitetu Singidunum, Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija Valjevo zaposlen je od akademske 2018/2019. godine, kao nastavnik veština, klinički asistent i koordinator stručne kliničke prakse.

Dobitnik je prestižnog priznanja Zlatni znak, za nauku i obrazovanje zdravstvenog kadra na nivou cele Republike Srbije. Na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, izabran je za naučnog konsultanta u oblasti prevencije seksualnog nasilja. Svojim naučnim istraživanjima predstavljenim na nacionalnom i međunarodnom nivou, doprineo je nacionalnoj strategiji za prevenciju nasilja na Platformi Vlade Republike Srbije „Čuvam te“.

Autor je brojnih stručnih, naučnih i istraživačkih radova. Jedan broj radova je publikovan u naučnim časopisima i predstavljen na nacionalnim i međunarodnim naučnim skupovima  Autor je i uglednih priprema za nastavni čas, objavljenih u publikaciji „Čas za ugled“, izdavačke kuće Eduka u Beogradu 2019. i 2021. godine. Samo u 2021. godini autor je u tri istraživačke studije od nacionalnog značaja (M22) i tri istraživačke studije vrhunskog nacionalnog značaja (M51).

U toku 2021. godine na Univerzitetu u Mariboru predstavio je rad na temu „Endogeni i egzogeni faktori koji utiču na zdravlje adolescenata“. Zbog svog naučnog rada, biran je i za gostujućeg predavača u oblasti medicinskih nauka na Univerzitetu Epirus u Grčkoj.

Sa svojim učenicima, postiže zapažene rezultate u međunarodnom projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ambasade Francuske i Francuskog instituta u Srbiji na temu „Rodna ravnopravnost“. Rukovodilac je sekcije Zdravstvene nege, koja se bavi zdravstveno vaspitnim i preventivnim radom. Koordinator je Savetovališta za trudnice i porodilje u Valjevu. U toku pandemije COVID-19, organizovao je i realizovao edukativna predavanja, u okviru prvog online savetovališta za trudnice i porodilje.

U oblasti stvaralaštva i postignuća učenika i studenata dodeljuju se dve nagrade: SARI JANEVSKOJ, učenici i TINI PETROVIĆ, učenici

Sara Janevska rođena je u Valjevu, gde i danas živi. Osmogodišnje školovanje u OŠ „Sestre Ilić“ završila je školske 2020/2021. godine kao učenik generacije, a nastavničko veće ju je izabralo, jer je prema Pravilniku za izbor učenika generacije, na osnovu svojih uspeha ostvarila impozantan broj bodova kakav nije ostvaren generacijama unazad. Prvi razred specijalizovanog filološkog odeljenja Valjevske gimnazije upisala je školske 2021/2022. godine kao prvoplasirana na rang listi. Školske 2019/2020. godine završila je Osnovnu Muzičku školu „Živorad Grbić“, odsek klavir, sa odličnim opštim uspehom, a potom je upisala vokalno-instrumentalni smer i trenutno pohađa drugi razred odseka za solo pevanje.

Sara je nosilac diplome „Vuk Stefanović Karadžić“ i osam Specijalnih diploma Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za ostvarene odlične rezultate tokom školovanja. Učestvovala je u mnogim vannastavnim aktivnostima i istakla se u radu brojnih sekcija: u ekološkoj, novinarskoj, literarnoj, likovnoj, dramskoj, recitatorskoj i drugim.

Od trećeg razreda osnovne škole učestvovala je i osvajala nagrade na Festivalu dečjeg muzičkog stvaralaštva „Deca kompozitori“ u organizaciji Dečjeg Kulturnog centra, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva kulture i čak sedam njenih autorskih klavirskih kompozicija nagrađeno je prvim republičkim nagradama.

Tokom 2021. godine, osvojila je prvu republičku nagradu za svoju klavirsku kompoziciju „Olimp“, treće mesto na opštinskom i okružnom takmičenju iz srpskog jezika. Na 63. Državnom takmičenju talentovanih učenika osnovnih škola iz oblasti engleskog jezika osvojila je treće mesto na regionalnom i drugo mesto na republičkom takmičenju, kao i specijalnu prvu republičku nagradu za kvalitet i odbranu istraživačkog rada na temu „Ludwig van Beethoven’ s sounds from silence“ iz oblasti engleskog jezika, koju je samostalno osmislila, istražila, napisala, prezentovala i odbranila pred stručnom komisijom. Učestvovala je i u snimanju dokumentarnog filma „BitlVAnia“, gde je uživo sa svojom sestrom odsvirala i otpevala svoju obradu pesme „Penny Lane“ od grupe „The Beatles“. U svojim kompozicijama, Sara je pokazala neverovatnu zrelost i kreativnost za svoj uzrast.

Tina Petrović rođena u Valjevu, učenica je srednje Muzičke škole „Živorad Grbić“ Valjevo i članica Doma kulture „Izvor“.

Iako je muzičku školu upisala sa devet godina, ona violinu svira od svoje četvrte godine, jer potiče iz porodice u kojoj se generacijama unazad neguje narodna muzika. Pored violine ona se bavi pevanjem, kreira i komponuje nove melodije, igra u folklornom ansamblu, svira u orkestru, peva u Domu kulture „Izvor“ kao i u Crkvenom horu. Zbog  visokog nivoa znanja na polju solfeđa i teorije muzike, ona je koncert majstor kamernog gudačkog orkestra „Feniks“ i asistent profesorke Milene Urošević u dečjem orkestru Doma kulture „Izvor“.

Tokom školovanja u Muzičkoj školi osvajale je prve nagrade republičkog i međunarodnog ranga. U toku 2021. godine osvojila je prvu nagradu za vokalnog interpretatora na nacionalnom takmičenju SFASS u organizaciji Saveza amatera Srbije, gde je kao najmlađi debitant zasenila sve poznate interpretatore. Prvu nagradu na Internacionalnim susretima violinista u Novom Sadu, na 63. Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije osvojila je prvu nagradu – instrument violina i na Republičkom takmičenju učenika muzičkih i baletskih škola Srbije osvojila je drugu nagradu – instrument violina. Pored brojnih reprezentativnih rezultata ona je i „Dupli Vukovac“, koja je svojim radom, posvećenošću i istrajnošću primer, ali i uzor svoj, a posebno deci čitave romske zajednice u gradu.

U oblasti nauke, inovacije i pronalazaštva: DR MIRJANI ANTONIJEVIĆ, postdoktorandu FF Univerziteta u Notingemu, Ujedinjeno Kraljevstvo

Dr Mirjana Antonijević je rođena u Valjevu 1993. godine. Nakon završene srednje Medicinske škole „Dr Miša Pantić“ u Valjevu 2012. godine, upisala je Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Beogradu, odsek magistar farmacije. Tokom studija objavila je dva studentska naučna rada prezentovana na Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem. Tema kojom se tada bavila obuhvatala je primenu kompjuterskih softvera sa ciljem da se steknu dodatne informacije o načinu funkcionisanja serotoninskog receptora što joj je omogućilo da dizajnira nove selektivne antagoniste ovog receptora. Rezultati su objavljeni u dva naučna rada.

Nakon završetka studija, u periodu od 2017. do 2018. godine, radila je kao stručni saradnik na Katedri za farmaceutsku hemiju, Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Tokom 2018. godine u okviru projekta Euronetrofin  aplicirala je za doktorantsku poziciju na Univerzitetu u Kaenu u Francuskoj i od velikog broja kandidata, bila jedini izabrani kandidat. U jednom od vodećih centara za dizajn lekova i medicinsku hemiju Francuske, tokom tri godine bavila se dizajnom i sintezom aktivatora neurotrofinskih receptora. Cilj projekta bio je na prvom mestu razvoj jedinjenja, potencijalnih medikamenata namenjenih lečenju neurodegenerativnih oboljenja. Tokom svog doktorata provela je šest meseci na usavršavanju u nekoliko evropskih laboratorija i učestvovala je na mnogobrojnim konferencijama gde je prezentovala svoj doktorski rad koji je više puta bio nagrađivan. Nakon tri godine rada, 2011. godine uspešno je odbranila svoju doktorsku disertaciju pod nazivom „In silico screening and Hit to Lead development of small molecules neurotrophin receptors ligands“. Rezultati do kojih je došla tokom svog doktorata predstavljaju inovaciju na polju medicinske hemije i terapije neurodegenerativnih bolesti.

Zahvaljujući rezultatima ostvarenim tokom doktorskih studija, ona je trenutno na postdoktorskim studijama na Farmaceutskom fakultetu, Univerziteta u Notingemu, Ujedinjeno Kraljevstvo, koji je peti Farmaceutski fakultet u svetu na Šangajskoj listi. Oblast kojom se bavi jeste sinteza agonista prostaglandinskog EP2 receptora, namenjenih terapiji idiopatske pulmonarne fibroze, reč je o bolesti za koju ne postoji adekvatna terapija. Mirjana je svojim trudom, radom i znanjem uspela da ostvari velike rezultate i sa ponosom predstavi svoj grad daleko od domovine.

U oblasti medicine i brige o zdravlju dodeljuju se dve nagrade: DR DEJANU ĆESAREVIĆU, hirurgu specijalisti i primarijusu DR ŽIVANI VITOROVIĆ JOVANOVIĆ, pulmologu

Dr Dejan Ćesarević rođen je u Valjevu 1971. godine. Završio srednju Medicinsku školu „Dr Miša Pantić“, biohemijski smer. Medicinski fakultet u Beogradu upisao 1991. godine, a diplomirao 1997. godine. Iste godine počeo da radi u Opštoj bolnici Valjevo. Posle staža, radio na Odeljenju dečje hirurgije nakog čega prelazi na Odeljenje opšte hirurgije. Kao hirurg specijalista radi od 2005. godine. Od 2007. godine obučen na Institutu za onkologiju u Beogradu za maligne tumore dojke. Trenutno je na mestu šefa Odeljenja poluintenzivne nege.

U izuzetnoj karijeri provedenoj u Zdravstvenom centru Valjevo mnogo pacijenata je operisao veoma stručno i uspešno, sa puno pažnje i posvećenosti. Ogroman doprinos i izuzetne rezultate, kao i značajna postignuća dao je u Odeljenju opšte hirurgije u cilju unapređenja zdravlja stanovništva, prevenciji bolesti i promociji zdravih stilova života.

Primarijus dr Živana Vitorović Jovanović rođena u selu Dupljaj kod Valjeva. Nakon završene Valjevske gimnazije upisala je Medicinski fakultet u Beogradu. U Opštoj bolnici Medicinskog centra „Dr Miša Pantić“ u Valjevu zaposlena je od 1979. godine. Specijalizaciju iz pneumoftiziologije završila je 1985. godine, a užu specijalizaciju je završila 1993. godine na temu „Efekat bronhodilatatskog testa na hiperinflaciju pluća“ i stekla zvanje subspecijaliste pulmologa. Kasnije po odluci Ministarstva zdravlja Srbije dodeljeno joj je i zvanje primarijus.

Od januara 1986. godine radi u Antituberkuloznom dispanzeru OB Valjevo. Učestvuje u radu većine pulmoloških skupova na državnom nivou i za to vreme objavljuje 10 autorskih i 10 koautorskih radova u predviđenim zbornicima. U Antituberkuloznom dispanzeru u Lajkovcu dodatno je radila 11 godina počev od 1991. godine. Iste godine imenovana je i za lekara u Civilnoj zaštiti Ministarstva odbrane SRJ, gde je svoj doprinos davala narednih 15 godina. U periodu od 2001. do 2003. godine bila je predsednik podružnice Srpskog lekarskog društva u Valjevu. Šef Pulmološkog dispanzera bila je od 2000. do 2016. godine uz rad na Odeljenju Pulmologije od 2007. do 2016. godine. Dopunski radni odnos zasnovala je DZ „Hemikal“ u Valjevu 2015. godine, gde je i dalje zaposlena nakon odlaska u penziju 2016. godine.

U toku svog staža pored redovnog usavršavanja na kongresima u zemlji i inostranstvu, održala je brojna edukativna predavanja na temu štetnosti duvanskog dima na ljudsko zdravlje, hronične opstruktivne bolesti pluća, tuberkuloze kao i aerozagađenosti i njene posledice na ljudsko zdravlje.

U oblasti socijalne zaštite i humanitarnog rada dodeljuju se dve nagrade: PRAVOSLAVNOJ NARODNOJ HRIŠĆANSKOJ ZAJEDNICI VALjEVO „VOZDVIŽENjE ČASNOG KRSTA“ i DEJANU DRAJIĆU, predsedniku Udruženja obolelih od multiple skleroze Kolubarskog okruga Valjevo

Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica Valjevo „Vozdviženje Časnog Krsta“ osnovana je 1928. godine na ličnu inicijativu Svetog Vladike Nikolaja.  Društvo danas broji preko sto članova.

Članovi bratstva redovno učestvuju u Liturgijskom životu Pokrovskog Hrama, održavaju svoje saborovanje, organizuju poklonička putovanja i bave se milosrdnim i humanitarnim radom, zahvaljujući protorejeru-stavroforu Milinku Joviću i ljudima velikog srca. Posebnu pažnju i ljubav hrišćanska zajednica posvetila je deci sa smetnjama u razvoju, siromašnim porodicama, staračkim i bolesnim domaćinstvima na selu i školskoj deci.

U 2021. godini bratstvo je kroz razne akcije podelilo više vrsta humanitarne pomoći za vreme vanredne situacije izazvane pandemijom virusa Kovid 19 i obišli najsiromašnije porodice i mnoge ustanove u gradu Valjevu, staračka i bolesna domaćinstva na selu i roditelje dece sa smetnjama u razvoju i uvideli koja im je podrška potrebna. Na osnovu tih potreba sproveli su više humanitarnih aktivnosti, zahvaljujući ljudima iz dijaspore i ljudima velikog srca. Takođe su organizovali i obezbedili pomoć socijalno ugroženim porodicama za vreme velikih hrišćanskih praznika, obezbedili besplatan sedmodnevni kamp na Povlenu za 30-oro dece iz socijalno ugroženih porodica, 307 paketa sa životnim namirnicama, 5500 komada odeće i obuće, pružili pomoć i drugim organizacijama, pomoć manastirima Pustinji i Ćelijama, porodicama dece sa smetnjama u razvoju, školama i izdvojenim jedinicama, studentima, đacima i bolesnima.

Pravoslavna hrišćanska zajednica milosrdnim humanitarnim radom i ljudima velikog srca obezbedila je donacije u vidu građevinskog materijala i u novcu, da se izdvojena jedinica OŠ „Zdravko Jovanović“ u Bebića Luci adaptira, rekonstruiše i pretvori u Edukativni centar „Episkop Milutin“ gde će se sprovoditi INKLUZIJA U PRIRODI, a koristiće je deca sa smetnjama u razvoju iz raznih organizacija i škola za sportske, edukativne, kreativne i pravoslavne aktivnosti.

Bratstvo kroz svoj humanitarni rad, dugi niz godina je prisutno u društvenoj zajednici i za to su dobili najveće priznanje koje im je darovao sada već blaženopočivši episkop Milutin, odlikovanje ARHIPASTIRSKU GRAMATU za izuzetnu čast i humanost što su pomogli socijalno ugroženim porodicama i porodicama dece sa smetnjama u razvoju „Zagrljaj“ Valjevo.

Dejan Drajić kao predsednik Udruženja obolelih od multiple skleroze Kolubarskog okruga Valjevo sproveo je razne projekte, inicirao i pojačao saradnju sa ostalim sociohumanitarnim udruženjima i institucijama od značaja. Dao svoj lični volonterski doprinos u poboljšanju celokupnog psihofizičkog stanja obolelim korisnicima. Realizovao kućne posete teško pokretnim korisnicima, omogućio korišćenje kvantne sobe i obezbeđivao pomoć u vanrednim situacijama. U medijima predstavljao rad Udruženja i na taj način prikupljao donacije teško obolelim od multiple skleroze. Takođe, uz podršku donatora u okviru lokalne zajednice organizovao obeležavanje 20 godina postojanja Udruženja.

U oblasti umetnosti i kulture: GRADSKOM MEŠOVITOM HORU „ABRAŠEVIĆ“ VALJEVO

Gradski mešoviti hor „Abrašević“ postoji od 1984. godine, a danas radi u okviru Centra za negovanje tradicionalne kulture „Abrašević“. Za sve ove decenije doprineo je umetničkom, kulturnom i javnom životu grada, a i šire. Hor „Abrašević je ansambl koji je dao trajan doprinos kulturnim sadržajima Valjeva i reprezentativno nastupa na domaćim i međunarodnim festivalima i takmičenjima, na kojima beleži značajne rezultate.

Svi članovi hora od njegovog nastanka do danas, bez izuzetka, sve uspehe, svoju motivaciju, lepu podsticajnu i radnu atmosferu, vezuju za svog dirigenta prof. Dragana Vasiljevića. Hor danas broji 25 članova, starosne dobi između 18 i 60 godina i na svom repertoaru ima zastupljena dela iz različitih muzičkih epoha i raznovrsnih žanrova. Zlatno doba Omladinskog mešovitog hora, trajalo je od 1986. do 1992. godine, o kom svedoče brojna priznanja i nagrade, kao i monografija, autora Ane Radojević, Dejana Ivanovića i Mije Stojkanovića, izdata 2020. godine u Valjevu.

U tom periodu je hor osvojio pet uzastopnih zlatnih plaketa na Republičkoj smotri omladinskih horova u Novom Pazaru i proglašen za najuspešniji hor te smotre u njenom tridesetšestogodišnjem trajanju. Hor je nastupao na raznovrsnim festivalima i takmičenjima u Sloveniji (1989. godine u Celju osvojio drugo mesto na takmičenju Međunarodnog mladinskog  pevskog festivala), Mađarskoj (1988. godine u Debrecinu osvojio treće mesto na Evropskom takmičenju – European Grand Prix), Italiji, Poljskoj, Austriji, Nemačkoj i Holandiji.

Kao predstavnik nekadašnje Jugoslavije 1989. godine je učestvovao u obeležavanju 200. godišnjice Francuske revolucije u Marseju (Francuska), gde je izveo oratorij „Četiri godišnja doba“ Franca Jozefa Hajdna. Na domaćim festivalima ostvarivao je brojne uspehe, među kojima su u poslednjih pet godina uspesi na Međunarodnom festivalu „Mokranjčevi dani“ u Negotinu, gde je hor osvojio drugo mesto 2017. i 2019. godine. Pod dirigentskom palicom profesora Dragana Vasiljevića u horu se neguju vrednosti horskog pevanja, po kojima je naš grad dugi niz decenija prepoznatljiv i van granica naše zemlje. Kroz hor je prošlo mnogo Valjevaca, među kojima su danas ugledna i priznata imena u svim sferama javnog života ne samo Valjeva, već i naše zemlje, ali i van granica Srbije!

Hor je u doba pandemije uspeo da sprovede niz aktivnosti koje su na najbolji mogući način predstavile Valjevo. Nakon uspeha na „Mokranjčevim danima“, svečanim akademijama Grada Valjeva, Tehničke škole, otvaranju Kuće Nenadovića u Brankovini, tokom 2021. godine je održao kontinuitet u radu i nastupima. Hor je nastupio na dodeli nagrada Grada Valjeva i na Ljubinim danima u Brankovini, ali najvažnije je što je jedan od retkih horova u Srbiji koji u pandemijskoj godini nije prestao da radi.

U oblasti čuvanje i negovanje tradicije valjevskog kraja: UDRUŽENJU ZAVIČAJNO BRATSTVO „MALI KORAK“ IZ OGLAĐENOVCA

Zavičajno bratstvo „Mali korak“ iz Oglađenovca je osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi stanovnike Oglađenovca i šire okoline, koji žive van rodnog mesta u zemlji i inostranstvu. Cilj okupljanja su susreti i druženja uz očuvanje tradicije sela i razvoj grada Valjeva.

Tokom svog postojanja, Udruženje je osnovalo brojne manifestacije koje se održavaju svake godine, sa brojem učesnika koji je stalno u porastu. Najpoznatije su Tucijada na Balkanu – Oglađenovac, Točak u Jautini, Paunova česma i Vlašić karavan. Tucijada na Balkanu je 2021. godine obeležila svoj jubilej, 25 godina postojanja, a održava se u Oglađenovcu i po broju posetilaca je na drugom mestu u Srbiji. Udruženje je uz pomoć meštana uredilo zapušteni izvor u selu Jautini i Oglađenovcu, čiju vodu u toku leta koriste meštani okolnih sela. Manifestacija Vlašić karavan ima za cilj da u karavanskoj vožnji posećuje verska, kulturna i istorijska mesta valjevskog kraja u vožnji čija je brzina ograničena „Vlašić karavan-100 kilometara na dan“.

Pored manifestacija, Udruženje je osnovalo Fudbalski klub, poljoprivrednu zadrugu i likovno udruženje Mali korak. Trenutno, Udruženje je angažovano na radove koji se odnose na podizanje spomenika jajetu i podizanju krsta. U cilju podizanja spomenika jajetu, koji će biti i najveći spomenik tog tipa u svetu, stena teška 30 tona prevezena je u Oglađenovac iz kamenoloma u Slavkovici, i teše se od prošle godine. Na mestu zvanom Crepana u Oglađenovcu, koje je bilo u rastinju, prostor je preuređen i rodila se inicijativa da se na istom podigne krst od starih osovina.

U oblasti sporta dodeljuju se dve nagrade: PLIVAČKOM KLUBU „VALIS“ i ALEKSANDRU KOVAČEVIĆU, vaterpolisti

Plivački klub „Valis“ je i pored teških uslova u kakvim se naše društvo nalazilo u protekloj godini, uspeo da održi kontinuitet u trenažno-takmičarskom procesu sa svim selekcijama. Kao rezultat višegodišnjeg, predanog i istrajnog rada sportista, stručnog štaba i uprave kluba, uspeli su u prošloj godini da uspešno predstave Grad Valjevo na najvišem, državnom nivou u plivačkom sportu.

Plivači su od kraja 2020. godine do kraja 2021. godine osvojili 39 medalja na državnim prvenstvima, od toga u seniorskoj kategoriji 8 medalja, u juniorskoj (stariji i mlađi juniori) 25 medalja, kadetskoj jedna medalja i u pionirskoj kategoriji pet medalja. Među retkim sportskim kolektivima su u Srbiji, a u Valjevu jedini, koji su imali najviša sportska dostignuća na državnom, najvišem nivou u svim takmičarskim kategorijama, od pionirske do seniorske.

Sve ovo je doprinelo da Plivački klub „Valis“ bude najbolji klub Valjeva po zvaničnim kriterijumima kategorizacije klubova Valjeva za 2021. godinu. Maša Cvetković i Nađa Lazarević su kao članice reprezentacije učestvovale na Juniorskom prvenstvu Evrope u plivanju na otvorenim vodama, dok je Maša Cvetković učestvovala kao članica reprezentacije na KOMEN kupu i Centralnoevropskom prvenstvu. Od 2017. godine PK „Valis“ uspešno realizuje Lokalni akcioni plan za decu, kroz program besplatne obuke neplivača i škole plivanja za decu slabijeg socijalnog statusa, njih 180 ukupno.

Krajem godine, Plivački savez Centralne Srbije je izabrao za sportskog direktora Branislava Kovačevića, za člana stručnog saveta Vladimira Boškovića i za člana Upravnog odbora Svetomira Cvetkovića, u znak priznanja za sve što je PK „Valis“ postigao u prethodnom periodu.

Aleksandar Kovačević rođen je 2004. godine u Valjevu. Sa sedam godina počeo da trenira plivanje ali se vrlo brzo prebacio na vaterpolo. Igrao je za sve selekcije Vaterpolo kluba „Valis“, a sada je standardni prvotimac istog kluba, koji se takmiči u najvišem rangu takmičenja, Super ligi Srbije. Višegodišnji je član svih reprezentativnih selekcija naše zemlje. U 2021. godini našem gradu, i našoj zemlji, doneo je zlatnu medalju sa Evropskog prvenstva na Malti za mlađe juniore, gde je bio i najbolji strelac naše reprezentacije. Sa mlađim kategorijama se okitio i brojnim medaljama na svim takmičenjima. Na kraju 2021. godine se našao na spisku seniorske reprezentacije Srbije, selektora Dejana Savića.

Od značaja je pomenuti i da je u tradicionalnom plivanju za Časni krst, održanom ove godine na verski praznik Bogojavljenje, Aleksandar pobedio, kao i pre dve godine kada je prvi put učestvovao u ovom nadmetanju.

II  SPECIJALNE NAGRADE

Za životno delo: Tomislavu Jovančiću, međunarodnom košarkaškom sudiji

Tomislav Jovančić je rođen 1950. godine u Valjevu, gde je i završio osnovnu, nižu muzičku, srednju i višu ekonomsku školu. Krajem 1989. godine napisao je Elaborat o opravdanosti osnivanja Ustanove za fizičku kulturu, koja je osnovana 1990. godine. Kao član Matične komisije i v.d. direktora Ustanove, predložio je i ime „Valis“. Na mestu direktora Ustanove nalazio se dugi niz godina, a ostatak svog radnog angažovanja do penzionisanja proveo je u Ustanovi, na radnom mestu referenta za sport.

Kao košarkaš počeo je u školi košarke KK Metalac u leto 1962. godine. Postaje prvotimac od sredine sezone 1966. godine, kada klub osvaja prvenstvo Srbije. Prvi je kapiten i trener novoosnovanog kluba Student (1971/72) kada prestaje i posvećuje se sudijskom pozivu, uz prethodno stečenu licencu trenera. Posle pet godina od sticanja sudijskog zvanja, debitovao je na prvoligaškom „derbiju“ Crvena zvezda – Partizan, novembra 1977. godine. Posle prve sezone, sa najboljim preporukama 1978. godine položio je ispit i stekao zvanje međunarodnog sudije FIBA.  Od tada, tokom čitave karijere je u grupi najboljih sudija, sa ukupno 458 utakmica, redovno prisutan, na preko 100 značajnih koje je prenosila televizija. Više puta proglašavan Sudijom godine „Zlatna pištaljka“.

FIBA sudija bio je do 2000. godine, nacionalni Instruktor za suđenje do 2012. godine, komesar FIBA do 2019. godine, član trenerskke grupe za sudije FIBAEVROPA od 2006. do 2016. godine, član Tehničke komisije FIBAEVROPA od 2006. godine do 2010. godine a potpredsednik Tehničke komisije FIBAEVROPA od 2010. godine do 2014. godine.

Tokom karijere od 22. godine, sudio sva evropska i klupska takmičenja, značajne šampionate i kvalifikacione turnire nacionalnih timova, u svim važnijim košarkaškim centrima i najvećim evropskim klubovima. Od 2009. godine je na listi Supervizora suđenja svetske kuće FIBA i učešćem na svetskim šampionatima. Angažovan je na brojnim utakmicama nacionalnih selekcija i klupskih takmičenja u nadležnosti FIBA EVROPA, prisutan i na tri evropska klupska finala.

Od 2009. god. na listi komesara svetske kuće FIBA. Osnivanjem FIBA Lige šampiona 2017. godine, u Ženevi dobio je zvanje Tehničkog delegata za utakmice ove lige. Učestvovao je na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine, sudio na 7 utakmica i rangiran u prvih deset sudija.

Kao sudija, supervizor, komesar i sudijski supervizor učestvovao je na Svetskom šampionatu za juniore 1983.god; Svetskom šampionatu za žene 1990. god; Svetskom šampionatu za juniorke 1993, 2010. i 2011. godine, Svetskom šampionatu za juniore 2012. godine, kao i na brojnim evropskim šampionatima za muškarce i žene. Autor je monografije 40 godina Košarkaškog kluba Student, povremeno objavljuje priloge o istaknutim sportistima i značajnim sportskim događajima u Valjevu.

Za afirmaciju Grada: ALEKSANDRU NJEGOVANU, direktoru hotela „Omni“

Aleksandar Njegovan je diplomirani komunikolog i uspešni vaterpolista, a sadašnji  direktor hotela „Omni“ u Valjevu. Njegov značaj za grad Valjevo se ogleda u tome da je tokom 2021. godine sproveo veliki broj projekata i događaja koji su doprineli medijskoj promociji samog grada Valjeva. Zahvaljujući njegovom angažovanju grad Valjevo su posetile brojne poznate ličnosti iz sveta kulture i sporta. Na njegovu inicijativu započeli su sa radom sportski kampovi koji imaju tendenciju da prerastu u tradicionalne kampove, koje vode proslavljeni odbojkaš Vanja Grbić i košarkašica Milica Dabović. Započeo je saradnju sa Rvačkim savezom Srbije, što je rezultiralo sa pripremama kadetske rvačke reprezentacije Srbije u muškoj konkurenciji i pripremama Severne Makedonije, Hrvatske i Srbije u ženskoj konkurenciji, a treneri su bili iz Bugarske.

Njegovim angažovanjem, Valjevo je bilo mesto održavanja raznih seminara i predavanja, među njima je i seminar iranskog trenera dr Ghadir Zahibija na temu ishrana i treninga snage.

Pored sportskih kampova organizovao je humanitarnu akciju „Trojka iz bloka“ za pomoć porodici Kostadinović iz sela Prijezdić, na koju su se odazvali najistaknutiji sportisti, glumci, estradni umetnici, kao što su: glumci Milan Vasić i Viktor Savić, košarkaši Darko Miličić i Novica Veličković, trener Duško Vujošević, vaterpolista Igor Milanović i mnogi drugi. Svojim aktivizmom i radom Njegovan je skrenuo veliku pažnju na naš grad.

 

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *