ponedeljak, 24. juna 2024.

Da li je Hansgrohe u Valjevu sagradio objekat za galvanizaciju bez saglasnosti i građevinske dozvole?

Objavljeno: 23. maja 2024.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Foto: Lokalni odgovor
Foto: Lokalni odgovor

VALJEVO- Nakon javne prezentacije studije o proceni uticaja objekta galvanizacije fabrike Hansgrohe doo koja je organizovana u Valjevu, očekujemo od Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da u potpunosti bude osigurana primena zakona koji regulišu gradnju objekata i zaštitu životne sredine.

Tražimo od nadležnih organa Republike Srbije da u što kraćem roku razjasne dilemu koja na javnoj prezentaciji nije razjašnjena: da li je investitor Hansgrohe doo u Valjevu već sagradio objekat za galvanizaciju bez saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i bez građevinske dozvole, navodi se u saopštenju za javnost Lokalnog odgovora.

”Postupak javne prezentacije je sproveden tako da se javnost zbuni i obeshrabri da učestvuje u postupcima procene uticaja na životnu sredinu, te da samo najuporniji odluče da se pojave na javnoj raspravi 20. maja”, rekao je Miloš Veljović, pravni savetnik u RERI.

Kako se navodi u saopštenju za javnost Lokalnog odgovora, predstavnici zainteresovane javnosti koji su učestvovali na javnoj prezentaciju su argumentovano ukazali na brojne nedostatke studije o proceni uticaja, zahtevajući pojašnjenja od investitora i izrađivača studije. Međutim, umesto odgovora, učesnici su od navedenih lica dobijali uglavnom neprecizne i neodređene odgovore, poput ,,Proverićemo”, ,,Proverićemo, pa ćemo javiti”, što je učesnike rasprave na kraju ostavilo sa još više pitanja.

Foto: Lokalni odgovor

Tako je obesmišljena svrha javne rasprave na kojoj bi učesnici skupa trebalo da razmenjuju mišljenja, iznose primedbe, komentare, sugestije i postavljaju pitanja izrađivaču studije u vezi sa projektom koji je predmet javne rasprave, uz mogućnost da na njih dobiju jasne i smislene odgovore.

“Potrebna su nam radna mesta i nove tehnologije. Ali nam je podjednako potrebna i evropska poslovna kultura koja podrazumeva poštovanje zakona”, ističe Slavica Pantić, pravna savetnica Lokalnog odgovora.“Ministarstvo životne sredine bi trebalo da primenjuje propise o životnoj sredini u interesu građana, a investitori ne treba da čine krivična dela i da grade bez dozvole” ističe Slavica Pantić.

Kako navode, investitor Hansgrohe doo u Valjevu pribegava nezakonitoj praksi razdvajanja jedinstvenog projekta na više manjih. Na javnoj prezentaciji studije su učesnici saznali da bi Ministarstvo zaštite životne sredine ”kada bi se pitalo” zabranilo veštačko razdvajanje projekta.

Studija o proceni uticaja pogona za galvanizaciju fabrike slavina Hansgrohe doo nije izrađena u skladu sa propisima jer nedostaju ključni podaci koje je izrađivač studije bio dužan da pruži, a kako bi se moglo utvrditi postojeće stanje životne sredine i predvidele adekvatne mere zaštite životne sredine.

Podaci o emisijama u vazduh iz pojedinih  postrojenja ove fabrike slavina nisu potpuni jer navedeni emiteri nisu povezani sa tehnološkim procesima. Nisu prikazane njihove lokacije i fizičke karakteristike kao ni ukupne emisije svih zagađujućih materija.

Izrađivač studije o proceni uticaja pogona galvanizacije na životnu sredinu preduzeće Envico doo se poziva i koristi podatke i razmatra mere iz Plana kvaliteta vazduha grada Valjeva za period od 2022. do 2027. godine koji nije dobio saglasnost Ministarstva za zaštitu životne sredine, niti je usvojen.

Izrađivač studije nije mogao koristiti podatke o emisijama zagađujućih materija u vazduhu u Valjevu budući da Grad Valjevo ne poseduje ažuran lokalni registar izvora zagađenja.

Studija nije dala odgovor na pitanje kakav će biti uticaj emisija iz fabrike Hansgrohe na kvalitet vazduha u Valjevu, iako prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, kao i po podacima lokalnog monitoringa vazduh u Valjevu spada u najslabiju, treću kategoriju zbog prekomerne godišnje koncentracije suspendovanih čestica prašine, PM10 čestica, navedeno je u saopštenju za javnost Lokalnog odgovora.

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *