ponedeljak, 24. juna 2024.

Drugi rebalans gradskog budžeta

Objavljeno: 12. septembra 2022.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Foto: Patak online
Foto: Patak online

VALJEVO- Članovi Gradskog veća usvojili su drugi rebalans budžeta grada Valjeva za ovu godinu, kojim su planirani prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva u iznosu od 4.400.655.000,00 dinara sredstava budžeta grada Valjeva i 89.057.099,43 dinara sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika.

Rebalansom planirana sredstva budžeta grada Valjeva su povećana za 2,7 odsto, objavljeno je na sajtu grada Valjeva.

Takođe, razmatran je i Izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za period januar – jun 2022. godine. Po sprovedenim rešenjima, planirani prihodi, primanja i neutrošena sredstva po šestomesečnom izveštaju iznose 4.280.999.600,00 dinara i 79.219.901,43 dinara prihoda iz ostalih izvora, što ukupno iznosi 4.360.219.501,43 dinara ukupnih javnih sredstava.

Na dan 30. juna, prihodi, primanja i preneta neutrošena stredstva budžeta iznose 2.276.086.714,19 dinara i ostvareni su sa 53,17% u odnosu na plan, dok su prihodi, primanja i neutrošena sredstva iz ostalih izvora realizovana u iznosu od 60.153.922,22 dinara, odnosno 75,93% u odnosu na plan.

Rashodi i izdaci iz sredstava budžeta su realizovana u iznosu od 1.837.702.621,34 dinara, dok su rashodi koji se realizuju iz ostalih izvora realizovani u iznosu od 28.288.788,46 dinara. Stanje sredstava na računu izvršenja budžeta na dan 30.juna tekuće godine, iznosilo je 438.389.252,85.

Prihvaćena je Odluka o usvajanju Predloga Koncesionog akta za finansiranje, upravljanje i obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji grada Valjeva i opština Osečina i Ljig.

Prihvaćen je predlog izmene i dopune Plana generalne regulacije za turistički centar Divčibare – treća izmena.

Takođe, utvrđeni su predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“ i JKP „Toplana“. Date su saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju JKP „Toplana“ i na odluke o načinu pokrića gubitka JKP – a „Vodovod“, „Vidrak“ i „Polet“.

Prihvaćena je Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“ Valjevo. Prijava na konkurs se podnosi u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o javnom konkursu u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *