utorak, 21. maja 2024.

Javna rasprava o razvoju turizma Valjeva

Objavljeno: 10. aprila 2024.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Javna rasprava, foto: Grad Valjevo
Javna rasprava, foto: Grad Valjevo

VALJEVO- Povodom izrade Programa razvoja turizma grada Valjeva za period od 2023-2030. godine u Gradskoj upravi je održana javna rasprava.

Program je usaglašen i sa Pravilnikom o sadržini i načinu izrade programa razvoja turizma.

„Ovo je strategijski dokument na period od sedam godina i on daje neke strateške smernice kuda turizam treba da krene. Osvrće se i na konkurentske prednosti grada Valjeva i daje još neke smernice za poboljšanje opštih uslova razvoja turizma u Valjevu. Dokument se u prvom delu bavi analizom trenutnog stanja, dok u drugom delu daje konkretne predloge za unapređenje i definiše posebne ciljeve. Program se najviše fokusira na razvoj „MICE“ turizma, odnosno akcenat je na organizaciji događaja, konferencija i kongresa u Valjevu, budući da je to jako zahvalna ciljna grupa. Pored toga koristimo i resurs koji već imamo, odnosno prirodu i okruženje Valjeva, tako da se Program bavi i turizmom tzv. posebnih interesa, odnosno sve ono što podrazumeva avanturistički turizam i što se temelji na prirodi. Kao treći segment, to je kultura – manastiri, kulturno okruženje, sve što imamo od nasleđa, preko kulturnih institucija u gradu i slično“, naglasio je Miloš Gajić, saradnik Centra za istraživanje turizma iz Novog Sada, a objavljeno je na gradskom sajtu.

Na pitanje da li su mapirani problemi sa kojima se Valjevo suočava kada je reč o turizmu, Gajić je odgovorio da Valjevo ima sličnih problema kao i drugi gradovi slične veličine, a to su nerazvijena saobraćajna infrastruktura, kao i nedostatak stručnog kadra u turizmu, ali je dodao i po čemu se naš grad izdvaja.

Javna rasprava, foto: Grad Valjevo

„Za razliku od drugih gradova, Valjevo ima neverovatne prirodne celine. Neke su dobro iskorišćene, odnosno stavljene u turističku funkciju, a druge su još uvek na nivou potencijala. Trenutno se Divčibare najviše izdvajaju, po tome Valjevo ima već neki imidž, jer gosti najčešće dolaze na Divčibare. Imamo naravno i noćenja koja se ostvaruju u samom gradu, ali u nešto kraćem boravku nego na Divčibarama. Time se program i bavi, da definišemo da turisti ne dolaze nasumično, već to sve treba uobličiti u turistički proizvod, dakle da integrišemo sve u celinu i objedinjeno predstavimo turistima“, naglasio je Gajić.

Prema njegovim rečima, u Programu su definisani i različiti marketing alati, koji daju predloge na koji način se mogu iskoristiti potencijali Valjeva. Takođe, Gajić je naglasio da je bilo preko 19 sastanaka sa predstavnicima grada Valjeva i da predstavljeni rezultati u Programu nisi proizvoljni, već podaci koji su dobijeni isključivo sa terena.

„Definisali smo i različite marketing alate koji treba da daju predloge kako da iskoristimo trendove koji su brzi i kratkoročni, ali znaju jako dobro da daju rezultate. Sam program daje konkretne predloge na kojim se platformama treba promovisati.

Bilo je konstruktivnih sastanaka sa predstavnicima grada, nevladinim organizacijama, svim institucijama koje se bave turizmom u nekom svom sektoru. Rađena su anketiranja, tako da podaci koji su dati su prikupljeni sa terena, nisu proizvoljni. Važno je napomenuti da Program daje smernice, ali nije obavezujući. Daje pravce kuda sve treba krenuti i nadamo se da će Valjevo i Turistička organizacija to ispratiti“, zaključio je Gajić.

Program je koncipiran tako da bude operativan i primenljiv i da posluži svim predstavnicima javnog i privatnog sektora u usmeravanju svojih aktivnosti razvoja turizma, a glavni cilj Programa je da definiše strateške pravce razvoja turizma grada Valjeva, da doprinese unapređenju njegove konkurentske pozicije na tržištu, kao i opšte uslove za unapređenje turizma.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *