sreda, 24. jula 2024.

Nove parcele za industrijsku zonu

Objavljeno: 15. avgusta 2018.
Facebook
Twitter
LinkedIn

VALJEVO –  Na 60. sednici Gradskog veća članovi Gradskog veća utvrdili su predlog Odluke o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu grada Valjeva neposrednom pogodbom.

Grad je odlučio da kupi nove parcele, kako bi povezao već postojeće za privrednu zonu itako uredio pristup istoj.Grad Valjevo je vlasnik kompleksa neizgrađenog građevinskog zemljišta površine oko 20hektarakatastarskih parcela koje se nalaze u obuhvatu Plana generalne regulacije „Privredna zona“.Po planskom dokumentuparcele građevinskog kompleksa nalaze se najvećim delom u zoni privredne namene, a manjim delom u javnoj nameni za potrebe formiranja javnih saobraćajnica. U okviru kompleksa koji je u vlasništvu Grada, nalazi se i manji broj parcela neizgrađenog građevinskog zemljišta koje su u svojini fizičkih lica i koje takođe imaju istu privrednu namenu. Te parcele, različitih veličina i nepravilnog oblika onemogućavaju formiranje prostranog jedinstvenog kompleksa privredne namene u vlasništvu Grada. Objedinjavanjem svih ovih parcela u kompleks zemljišta u javnoj svojini Grada, stvorili bi se preduslovi za formiranje parcela, različitih veličina i drugih karakteristika, pravilnog oblika sa pristupom sa javnihsaobraćajnica, a prema potrebama investitora zainteresovanih za izgradnju privrednih objekata i otvaranje novih radnih mesta.

Nepokretnosti koje se pribavljaju neposrednom pogodbom, po svojim karakteristikama i položaju jedino odgovaraju potrebama Grada, jer se nalaze unutar građevinskog kompleksa u svojini Grada i njihovim pribavljanjem, stvaraju se preduslovi za formiranje građevinskih parcela za potrebe budućih investitora, tako da je pribavljanje navedenih nepokretnosti neposrednom pogodbom opravdano i celishodno. Za sprovođenje predložene odluke za pribavljanje građevinskog zemljišta u površini od 4.00.78 ha, potrebna su finansijska sredstva u iznosu od 39.300.000 dinara, a obezbeđena su Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2018. godinu.

Takođe, na današnjoj sedniciutvrđen je i predlog Odluke o izmenama i dopunama plana generalne regulacije „Privredna zona“.

Ovom izmenom plana Grad obezbeđuje uređenje građevinskih parcela radi izgradnje planiranih infrastrukturnih objekata kao preduslov za privredni razvoj grada Valjeva.Cilj izrade Plana u skladu sa planskim i urbanističkimmogućnostima je smanjenje potrebe za dodatnom eksproprijacijom zemljišta planiranog za objekte javne namene(infrastrukturne objekte) a istovremeno i obezbeđenje uslova za izgradnju infrastrukture u okviru katastarskih parcela koje je Grad pribavio Odlukom Skupštine grada Valjeva radi proširenja industrijske zone Grada  i koje su u javnoj svojini Grada. Ovom izmenom plana obezbeđuje se uređenje građevinskih parcela radi izgradnje infrastrukturnih planiranih objekata ito: objekta trafostanice, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ulice i drugih pratećih infrastrukturnih objekata a radi uređivanja građevinskog zemljišta u industrijskoj zoni kao preduslov za privredni razvoj grada Valjeva.

Razmatran je i utvrđen predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture i sporta od značaja za grad Valjevo.

U odluci o stalnim manifestacijama u oblasti kulture i sporta od značaja za grad Valjevo naziv odluke se menja i glasi Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture, sporta, privrede i turizma od značaja za grad Valjevo.

Gradonačelnik je podneo inicijativu da se normativno uredi način organizovanja, upravljanja i finansiranja manifestacije Festival Duvan čvaraka i da se navedena manifestacija uvrsti u red stalnih manifestacija od značaja za grad Valjevo. Ove godine će biti organizovana trinaesta po redu manifestacija festival Duvan čvaraka posvećena promociji pripreme specijaliteta valjevskog kraja –duvan čvaraka. Broj posetilaca, prepoznatljivost i promocija grada Valjeva kao turističke destinacije čine opravdanim određivanje navedene manifestacije kao stalne manifestacije u oblasti privrede i turizma od značaja za grad Valjevo.

Kabinet gradonačelnika

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *