četvrtak, 18. aprila 2024.

Predloženi kandidati za godišnje nagrade Valjeva

Objavljeno: 14. marta 2024.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Valjevo, foto: Patak online
Valjevo, foto: Patak online

VALJEVO- Gradska komisije donela je odluku o kandidatima za godišnje nagrade Grada Valjeva, koje se tradicionalno dodeljuju povodom Dana Valjeva, 20. marta. Konačnu reč daće odbornici lokalnog parlamenta na narednom skupštinskom zasedanju.

Predloženi dobitnici godišnje nagrade grada Valjeva i obrazloženje Komisije:

U oblasti privrede: URBAN-TEHNIKS d.o.o. Valjevo

Urban-Tehniks je valjevska kompanija koja je 2023. godine obeležila 20 godina postojanja. U godini jubileja ostvarila je rekordan izvoz vredan 7.84 miliona evra i prihod od 1.9 milijardi dinara. Urban-Tehniks ima 224 zaposlena (13 inžinjera, 14 kontrolora) i u svom relativnom kratkom postojanju ova kompanija je postala pouzdan dobavljač vodećim globalnim kompanijama širom sveta. Na tom putu Urban-Tehniks se specijalizivao za proizvodnju plastičnih delova postupkom ekstruzije i postao nezamenljiva karika u lancu globalnih kompanija. Urban je inovativna kompanija u kojoj se na jednom mestu mogu naći svi ekstrudirani plastični delovi za industriju kućnih aparata. Ova kompanija kvalitet svojih proizvoda uvek stavlja na prvo mesto i društveno je odgovorna.

U oblasti poljoprivrede: ALEKSANDAR STANAREVIĆ

Aleksandar Stanarević, rođen 1983. godine u Valjevu. Poljoprivredom se bavi poslednjih 18 godina u selu Kamenica gde se vratio na svoju dedovinu. Aleksandar se bavi ratarstvom i stočarstvom. Obrađuje oko 30 hektara zemlje, delom svoje, delom u zakupu. U domaćinstvu ima 18 goveda rogate stoke, 70 svinja i 200 ovaca. U ovčarstvu je zabeležio zavidan uspeh kako u Valjevskom kraju, tako i na državnom nivou. U našem okrugu izlagao je poslednje tri godine na izložbi u Pričeviću, gde je osvojio šampionske nagrade za priplodne ovce i ovnove. Na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu učestvovao je četiri godine za redom, tri puta je bio šampion u kolekciji Sjeničkih ovaca, a za njega je najdraža i najveća nagrada došla 2023. godine kada je sa izloženim ovcama i ovnovima, dobio najveću nagradu koja se dodeljuje na nekom sajmu, a to je „Državni apsolutni šampion u oblasti ovčarstva“. Na farmi pored ovaca i ovnova, uzgaja jagnjad kako za priplod, tako i za klanicu, i prvi je izvoznik priplodnih jagnjadi van granica naše zemlje. Pored ovčarstva, bavi se govedarstvom i tradicionalnom proizvodnjom sira i kajmaka. Oženjen je i otac dvoje dece.

U oblasti obrazovanja i vaspitanja dodeljuju se dve nagrade: POLjOPRIVREDNOJ ŠKOLI SA DOMOM UČENIKA „VALjEVO“ I IVANKI TOMIĆ, profesoru matematike

Poljoprivredna škola sa domom učenika “Valjevo” proslavila je veliki jubilej: 125 godina postojanja od osnivanja prve škole na mestu današnje i 100 godina od osnivanja Prve Srednje poljoprivredne škole u Republici Srbiji. Škola danas ima oko 500 učenika u 22 odeljenja. Danas je ovo savremena obrazovna ustanova koju krase njeni učenici dobitnici brojnih republičkih nagrada i priznanja iz oblasti poljoprivrede, ali i iz matematike, srpskog jezika i književnosti, biologije, kulturno-umetničkog stvaralištva, sporta. Za postignute izuzetne rezultate škola je odlikovana Ordenom Svetog Save od strane svetog Sinoda Srpske pravoslavne crkve i Patrijarha Irineja. Na 18. Međunarodnom sajmu obrazovanja “Putokazi” 2023. godine u Novom Sadu školi je dodeljena Velika zlatna medalja za kvalitet rada.

Ivanka Tomić je rođena 1959. godine u Valjevu. Valjevsku gimnaziju je završila 1978. godine, a na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu je diplomirala 1982. godine. U Valjevskoj gimnaziji radi neprekidno od 1987. godine do današnjih dana, sa visokim postignućima u nastavnom i vannastavnom radu i vaspitnim aktivnostima u školi i van nje. Zvanje pedagoškog savetnika ima od 2017. godine, a od 2020. godine je savetnik, spoljni saradnik Školske uprave Valjevo. Ivankin višegodišnji veoma kvalitetan i respektabilan stručno – pedagoški rad ogleda se kroz: autorski i koautorski rad na pisanju nekoliko zbirki zadataka za redovnu i dodatnu nastavu matematike u osnovnim i srednjim školama; recenzentski rad na više od 10 udžbenika za osnovnu i srednju školu; skoro četiri decenije rada u Školi za mlade matematičare „Integral“; funkciju predsednika Podružnice matematičara Valjevo u dva mandata; izuzetne rezultate njenih učenika koje su postizali na matematičkim takmičenjima, olimpijadama, fakultetima….i kroz mnoge druge projekte.

U oblasti stvaralaštva i postignuća učenika i studenata: SOFIJA MIĆEVIĆ

Ona je učenica Valjevske gimnazije i Muzičke škole „Živorad Grbić“ Valjevo. Sofija Mićević rođena je u Valjevu, 2009. godine. Prvih šest razreda osnovne škole je završila u Prvoj osnovnoj školi u Valjevu, a od školske 2022/23. godine je učenik Valjevske gimnazije (odeljenje za obdarene u matematici). Paralelno, u Muzičkoj školi “Živorad Grbić” uči i osnovnu muzičku školu (odsek klavir), gde je za tri godine završila pet razreda. Od prvog dana u Valjevskoj gimnaziji pokazivala je izuzetne rezultate u svim školskim aktivnostima, kako nastavnim tako i u vannastavnim. Zahvaljujući svom znanju, trudu i zalaganju postala je jedan od najboljih đaka u razredu u školi. Osvajala je mnoge nagrade i pohvale na takmičenjima i smotrama. U 2023. godini Sofija Mićević je postigla sledeća važna postignuća i rezultate: Prva nagrada i apsolutni pobednik Državnog takmičenja iz matematike za učenike 7. razreda sa maksimalnih 100 osovjenih bodova; Druga nagrada na Republičkom takmičenju iz Solfeđa i Teorije; Treća nagrada na Državnom takmičenju iz fizike; Druga nagrada na finalnom delu Međunarodnog matematičkog takmičenja “Kengur bez granica” i Prva nagrada na memorijalnom muzičkom takmičenju Aca Panić – Mladenovac 2023. sa 96 osvojenih bodova. Radi se o devojčici izraženog talenta za matematiku i muziku.

U oblasti nauke, inovacija i pronalazaštva: DR SCI. MED. MIRA VUKOVIĆ

Dr sci.med. Mira Vuković rođena je u Valjevu, 1962.godine, gde je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet završila je 1987. godine , a specijalizaciju u oblasti kliničke farmakologije 1999. godine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stručno zvanje primarijus u oblasti kliničke farmakologije stiče 2010. godine. Doktorsku disertaciju „Psihometrijska analiza činilaca ekonomskog rasuđivanja zdravstvenih stručnjaka u procesu donošenja kliničke odluke“ odbranila je 2014. godine na Fakultetu Medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Citirana je 638 puta sa ukupnim Hiršovim faktorom uticaja (Hiršov indeks) koji iznosi 12, odnosno faktorom uticaja izraženim indeksom 10 (broj radova koji su najmanje 10 puta citirani), a koji iznosi 14. Član je Lekarske komore Srbije, član Sekcije za kliničku farmakoligiju Srpskog lekarskog društva, Evropske asocijacije kliničke farmakologije – „EASRT“ i Međunarodne asocijacije kliničke farmakologije – IUPHAR. Mira Vuković se naučno istraživačkim radom uspešno, kontinuirano bavi preko 30 godina, objavljujući rezultate svojih istraživanja u uticajnim međunarodnim naučnim časopisima, dajući izuzetan doprinos u različitim naučnim disciplinama (klinička medicina, javno zdravlje, zdravstvena ekonomija, edukacija).

U oblasti urbanizma i arhitekture: PROJEKTNI BIRO GPD KEJ

Projektni biro GPD Kej – Andrijana Maksimović, Jelena Marković, Una Unković, Lazar Ćirić, Predrag Petković, Ana Rasulić, Ana Glušac, Natalija Malešević i Marko Filipović. Projektni biro se bavi izradom 3d modela u arhitekturi, bilo da se radi o vizuelizaciji objekata u fazi idejnog rešenja ili već gotovih projekata. Fotorealističnim prikazima kako enterijera tako i eksterijera, postavljaju objekte u realno okruženje uz pomoć fotomontaža, kako bi se što bolje dočarao budući izgled objekta. Pored modelovanja, bave se i izradom animacija. Ovaj mladi i kreativni tim na čelu sa Andrijanom Maksimović dipl.inž.arh. je svojim projektima stambenih, hotelsko-apartmanskih objekata, stambenih kuća, enterijera raznih objekata doprineo lepšem izgledu Valjeva i Divčibara, ali i mnogim drugim gradovima i turističkim centrima širom zemlje.

U oblasti medicine i brige o zdravlju: PRIM.SPEC.DR MED. RADA SUBOTIĆ

Prim. spec. dr med. Rada Subotić, rođena je 1959. godine u Peckoj. Osnovnu školu završila je u Peckoj kao đak generacije i nosilac diplome Vuk Stefanović Karadžić. Srednju Medicinsku školu „Dr Miša Pantić“ u Valjevu završila je 1979. godine kao đak generacije i nosilac diplome Vuk Stefanović Karadžić. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 1985. godine. Odmah po završetku studija započinje lekarski staž u Opštoj bolnici Valjevo, gde dobija zaposlenje za stalno, kao doktor medicine u službi za Unutrašnje bolesti, gde radi do danas. Specijalizaciju iz interne medicine završila je 1996. godine, a užu specijalizaciju iz alergologije i kliničke imunologije 2003. godine. Stručno zvanje primarijus stiče 2008. godine. U zbornicima radova, na stručnim sastancima, ali i domaćim stručnim indeksiranim časopisima prezentovala je ili objavila 40 radova u sažetku ili celosti. Član je srpskog lekarskog društva, Evropskog udruženja alergologa i kliničkih imunologa, Udruženja alergologa i kliničkih imunologa Srbije, kao i član Upravnog odbora alergologa i kliničkih imunologa Srbije. Za uspešan rad u oblasti interne medicine dobija Priznanje od Srpskog lekarskog društva 2007. godine. Tokom svog radnog veka od gotovo četrdeset godina, nagrađivana je više puta na predlog njenih rukovodilaca za požrtvovanost na radu.

U oblasti socijalne zaštite i humanitarnog radadodeljuju se dve nagrade: SVETOSAVSKOJ OMLADINSKOJ ZAJEDNICI EPARHIJE VALjEVSKE i pripadnicima Vatrogasno-spasilačkog odeljenja MUP-a RS u Valjevu BORI STOJANOVIĆU, NEMANjI MALETIĆU, DARKU ŽIVČIĆU I NENADU NENADOVIĆU

Svetosavska omladinska zajednica osnovana je po blagoslovu blaženopičivšeg Episkopa Milutina 2008. godine, a danas postoji i obavlja svoju misiju sa blagoslovom Episkopa valjevskog G. Isihija. Njihova glavna misija jeste briga o mladima, njihovom duhovnom životu, podizanje kulturne svesti i očuvanje i negovanje tradicije srpskog naroda. Kroz sve ove godine postojanja Svetosavska omladinska zajednica je realizovala veliki broj akcija a kroz samu zajednicu prošlo je preko 600 mladih. Prethodnu godinu obeležile su raznovrsne akcije i dešavanja u SOZ-u. Članovi SOZ-a prikupljaju hranu, ogrev i ostale neophodne stvari za normalan život i odnose ih porodicama koje su u teškoj materijalnoj i životnoj situaciji.

Bora Stojanović, Nemanja Maletić, Darko Živčić i Nenad Nenadović, su pripadnici Vatrogasno-spasilačkog bataljona u Valjevu, koji su učestvovali u okviru tima Ministarstva unutrašnjih poslova u potrazi i spasavanju lica nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Tursku, 6. februara 2023. godine. Tokom svog boravka u Turskoj, srpski spasilački tim u kome su učestvovali vatrogasci-spasioci iz Valjeva pronašao je i izvukao iz ruševina 23 žrtve zemljotresa, ali su spasili iz ruševina i 3 osobe.

U oblasti humanosti dodeljuju se dve nagrade: PROFESORU DR MILANU A. NEDELjKOVIĆU I KATARINI ČOČOVIĆ, posthumno

Profesor dr Milan A. Nedeljković rođen je 1957. godine u Beogradu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1982. godine. Specijalističke studije završio je 1991.godine u istoj ustanovi, a specijalizaciju iz oblasti kardiologije je završio 2011. godine. Magistrirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1989.godine iz oblasti kardiologije sa temom „QTc interval u akutnom infarktu miokarda“. Doktorirao je 1999. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu iz oblasti kardiologije sa temom „Ergonovinski test u predikciji koronarnog arterijskog spazma“. Za redovnog profesora na Medicinskom fakultetu u Beogradu izabran je 2013. godine. Profesor Milan A.Nedeljković, 2004. godine dao je doprinos u nabavci prvog multislajs skenera SOMATON4 koji je stigao u Srbiju i donet u Valjevo. Inicijator je otvaranja angio sale u Opštoj bolnici Valjevo, koja je počela sa radom 2010.godine. Učestvovao je u edukaciji doktora, medicinskih sestara i tehničara iz Valjeva koji su dolazili na obuku u angio salu Klinike za kardiologiju, Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Katarina Čočović „MAJKA HRABROST“ je svojom verom, energijom i hrabrošću uspela da ujedini Valjevo, Srbiju i ceo region! I u najtežim trenucima svoje borbe, ona je pokazala humanost i prema drugim ljudima koji su vodili životne bitke i pomagala da prikupe sredstva za lečenje, preusmeravala im i deo sredstava koja su bila namenjena za njeno lečenje! Dodela nagrade Katarini Čočović, posthumno je simbol jedinstva i nagrada svima koji su na bilo koji način učestvovali u akciji.

U oblasti umetnosti i kulture: MILICA JANEVSKI I NEBOJŠA MILOVANOVIĆ

Milica Janevski je rođena u Valjevu, 1986. godine, gde je završila Valjevsku gimnaziju, da bi potom diplomirala osnovne akademske studije glume na Akademiji umetnosti u Novom sadu, u klasi profesorke Jasne Đuričić, a nakon toga i master studije kod profesora Tome Janežića. Milica je pozorišna, televizijska i filmska glumica, koja je 2023. godinu obeležila ulogama u seriji Pad, Deca zla, Toma, filmovima Pokidan i Nedelja, dok je u prethodnim godinama imala uloge u serijama Kosti, Advokado, Ubice moga oca, Bunar i mnogim drugim. Dibitnica je mnogih vrednih nagrada i priznanja širom zemlje i regiona.

Nebojša Milovanović je rođen u Valjevu, 1974. godine, gde je završio Valjevsku gimnaziju. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu 1999. godine u klasi profesora Vladimira Jevtovića, od kada je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Tokom 2023. godine je imao zapažene uloge u TV serijama Lako je Raletu i Poziv, dok je prethodnim godinama imao uloge u filmovima Lajanje na zvezde, Bure baruta, Belo odelo, Kordon, Slobodan pad, Talog, Panama, Kako su me ukrali nemci, kao i u brojnim serijama Vojna akademija 1, 2 i 3, Pozorište u kući, Zaboravljeni umovi Srbije, Poslednja audijencija, Sumnjiva lica, Koreni, Folk, Čizmaši, Državni službenik, Južni vetar, 12 reči, Kamiondžije d.o.o., Tajne vinove loze, Kaljave gume, Jedini izlaz, Beležnica profesora Miškovića, Azbuka našeg života, Branilac i Crna svadba. Pored klasične glume, Nebojša Milovanović radi i stendap komediju, tj. Stendaun sa Nebojšom Milovanovićem, za koju je dobio i nekoliko nagrada.

U oblasti sporta: MILAN MARKOVIĆ, atletičar

Milan Marković je rođen u Valjevu, 2006 godine, do svoje sedme godine živeo je u selu Vujinovača. Uporedno učeći i nižući dobar uspeh, počeo je da se bavi sportom. U početku bili su to fudbal i atletika, da bi se vrlo brzo opredelio za “Kraljicu sportova” – Atletiku. Svoje prve korake u atletici napravio je u AK “Metalac” Valjevo kod trenera Harija. U međuvremenu je postao član “Top Jump” kluba, koji vodi proslavljeni srpski atletičar Dragutin Topić. Jednako kao na atletskim stazama uspešan je i u Medicinskoj školi, gde pohađa treći razred fizioterapeutskog smera i ima ocenu 5,00. Od početka do danas, daroviti i vredni Milan osvojio je preko 150 medalja i pehara na takmičenjima u svim uzrastnim kategorijama, prvak je Srbije u trci na 2000 metara, a osmo mesto drži na Balkanu. Član reprezentacije Srbije postao je 2023. godine. Talenat, predan rad i niz vrednosti koje svojim primerom svedoči Milan Marković, prepoznao je i preosvećeni Episkop valjevski G. Isihije. Na prijemu u Vladičanskom dvoru, duhovni otac ovdašnjeg vernog naroda uručio je Milanu Markoviću jednokratnu sportsku stipendiju, uz blagoslov za njegov talenat i trud, koji donose sjajne rezultate na radost i ponos zemlji i narodu.

 II SPECIJALNE NAGRADE

Za životno delo: MILOŠU KOVAČEVIĆU, posthumno

Miloš Kovačević rođen je 1992. godine u Valjevu. Završio je srednju Ekonomsku školu u Valjevu, a diplomirao na Fakultetu za Međunarodnu ekonomiju Univerzita Megatrend. Radni vek je otpočeo u Telekomu Srbija. Za odbornika Skupštine grada Valjeva i predsednika Saveta za mlade biran je 2016. godine. Veći deo njegovog društvenog aktivizma bio je u fokusu srpsko-ruske saradnje. Organizovao je više projekata kulturne, društvene, političke i ekonomske saradnje između Republike Srbije i Ruske Federacije. Nagrađen je za trud u razvoju omladinske saradnje dve zemlje medaljom ruskog Predsednika Vladimira Vladimiroviča Putina. Od 2021. do 2022. godine bio je savetnik u Ministarstvu spoljnih poslova Vlade Republike Srbije, a od 2023. godine savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Za afirmaciju Grada: BRANKU KOVAČEVIĆU, košarkašu

Branko Kovačević, dipl. saobraćajni inženjer, rođen 1957. godine u Valjevu. Svoje dečaštvo i mladost proveo je u Valjevu, i ceo svoj život posvetio sportu i reprezentovanju našeg grada. Svoju sportsku karijeru započeo u je KK „Metalac“ kao kadet 1965. godine. Za seniorski tim je debitovao sa svega 17 godina – 1968. godine. Kasnije kao talentovani i perspektivni igrač stigao je do najbolje juniorske selekcije, a 1970. godine kao juniorski reprezentativac Jugoslavije osvojio zlatne medalje na juniorskom prvenstvu Balkana i Evrope. Učestvovao je i dao značajan doprinos ulasku KK „Metalac“ u Saveznu košarkašku ligu, koja je u to vreme bila najjača košarkaška liga u Evropi. Tri puta je proglašavan za sportistu grada Valjeva. Bio je član univerzitetske ekipe Jugoslavije na Univerzijadi u Sofiji 1977. godine. U KK „Crvena Zvezda“ igrao je pet sezona, gde je bio kapiten i jedan od najboljih igrača i strelaca. Igračku košarkašku karijeru je završio 1986.godine kao igrač ljubljanske Olimpije, u kojoj je proveo dve sezone i dao značajan doprinos. Branko kao nekadašnji valjevski košarkaš i uspešan sportski radnik, koji godinama značajno učestvuje u sportskom i kulturnom životu Valjeva, nikada nije zaboravio grad svoje mladosti i uvek se trudio da mu doprinese u mogućoj meri. Kao suosnivač humanitarne organizacije „Unitas“, Branko se više od deset godina bavi humanitarnim radom, koji još uvek traje.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *