nedelja, 16. juna 2024.

Treći rebalans budžeta

Objavljeno: 27. oktobra 2023.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Foto: Patak online
Foto: Patak online

VALJEVO- Gradsko veće usvojilo je odluku o trećem rebalansu budžeta za ovu godinu, kao i izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za period od januara do septembra ove godine.

Po sprovedenim rešenjima planirani prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva po devetomesečnom izveštaju iznose 5.116.675.649,12 dinara i 151.686.602,69 dinara prihoda iz ostalih izvora, što ukupno iznosi 5.268.362.251,81 dinara ukupnih javnih sredstava.

Kako se navodi, na dan 30. septembra 2023. godine, prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva budžeta iznose 3.556.601.784,12 dinara i ostvareni su sa 69,51% u odnosu na plan, dok su prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iz ostalih izvora realizovani u iznosu od 121.068.879,69 dinara, odnosno 79,81% u odnosu na plan.

Rashodi i izdaci iz sredstava budžeta su realizovani u iznosu od 3.420.932.131,51 dinara i realizovani su sa 66,86% u odnosu na plan, dok su rashodi koji se finansiraju iz ostalih izvora realizovani u iznosu od 75.358.117,89 dinara, odnosno sa 49,68% u odnosu na plan.

Stanje sredstava na računu izvršenja budžeta na dan 30. septembra tekuće godine iznosilo je 124.748.037,54 dinara.

Foto: Grad Valjevo

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu – treći rebalans, planirani su prihodi i primanja i preneta neutrošena sredstva u iznosu od 5.269.285.000,00 dinara sredstava budžeta grada i 144.494.602,89 dinara sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika, tako da ukupno planirana javna sredstva iznose 5.413.779.602,89 dinara.

Rebalansom planirana sredstva budžeta grada su povećana za 149.135.914,01 dinara, odnosno za 2,91%, dok su sredstva iz ostalih izvora smanjena za 7.191.999,80 dinara, odnosno za 4,74%.

Preneta neutrošena sredstva budžeta grada iz ranijih godina iznose 255.599.156,73 dinara, a preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina iz ostalih izvora, iznose 22.479.295,09 dinara.

Ovim rebalansom je obuhvaćena korekcija planiranih prihoda u skladu sa članom 5. Zakona o budžetskom sistemu kojim je regulisano da, u slučaju da viši organ vlasti opredeli nižem nivou vlasti namenska sredstva, lokalni organ uprave nadležan za finansije na osnovu tog akta otvara odgovarajuće aproprijacije za izvršavanje izdataka i po ovom osnovu, budžet grada Valjeva je uvećan za ukupno 71.345.085,99 dinara.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu – trećim rebalansom rashodi i izdaci iz sredstava budžeta grada planirani su u iznosu od 5.269.285.000,00 dinara, kao i 144.494.602,89 dinara rashoda i izdataka iz drugih izvora, objavljeno je na sajtu grada Valjeva.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *