utorak, 23. jula 2024.

Ub dobija novu zelenu pijacu

Objavljeno: 22. maja 2018.
Facebook
Twitter
LinkedIn

UB- Opštinska vlast u Ubu donela je odluku o izgradnji nove zelene pijace, koja će biti izgrađena na prostoru sadašnje pijace. Kako nam je potvrdio prvi čovek Uba Darko Glišić, radovi bi trebalo da počnu iduće godine, a procena je da će izgradnja koštati oko 100 miliona dinara. Glišić kaže da je u toku izrada projekta za izgradnju nove zelene pijace, a u međuvremenu, lokalna vlast je ušla u proceduru donošenja odluka koje se tiču sprovođenja ovog projekta. Opštinsko veće Uba je na poslednjoj sednici donelo zaključak u kome se navodi da je potrebno da se sa sadašnje lokacije zelene pijace uklone svi objekti, osim mlečne hale.

Zaključak o izgradnji nove zelene pijaci u Ubu

1. Potrebno je, na lokaciji sadašnje zelene pijace u Ubu, izvesti radove koji bi za ishod imali izgrađenu novu zelenu pijacu u Ubu.

2. Sa lokacije sadašnje zelene pijace u Ubu, radi izgradnje pijace iz tačke 1. zaključka, potrebno je ukloniti – srušiti sve izgrađene nepokretnosti, osim objekta dobijenog donacijom poznatog kao “Mlečna hala“,

3. Uklanjanje – rušenje započetih, a nezavršenih nepokretnosti, sa namenom poslovnog objekta, izvesti sredstvima koja će omogućiti vraćanje, dela, i ponovnu upotrebu od strane prvobitnog investitora ugrađenog građevinskog materijal, kao što je na primer crep, krovna drvena konstrukcija, vrata, prozori, sanitarni elementi i slično.

4. Građevinski materijal iz tačke 3. zaključka, pre uklanjanje – rušenja ili po izvršenom uklanjanju – rušenju, prethodni investitor može uzeti po: 1) dostavanju pisanih isprava, Komunalnom javnom preduzeću “Đunis“ iz Uba – licu koje upravlja pijacom, u daljem tekstu, kojima dokazuje svojstvo investitora iz tačke 3. zaključka; 2) dobijenom pisanom aktu kojim mu se od lice koje upravlja pijacom priznaje svojstvo investitora iz tačke 3. zaključka; 3) dobijenom pisanom aktu kojim mu lice koje upravlja pijacom izdaje odobrenje za skidanje-demontiranje ugrađenog materijala odnosno preuzimanje skinutog-demontiranog građevinskog materijala.

5. Lice koje upravlja pijacom u obavezi je da zaključene ugovore o zakupu nepokretnosti, sa namenom poslovnog objekta, raskine, odnosno omogući korišćenje zakupljenih nepokretnosti najkasnije do dana određenog za uklanjanje – rušenje nepokretnosti iz tačke 3. zaključka.

6. O sprovođenju ovog zaključka staraće se predsednik opštine Ub, Opštinska uprava opštine Ub i Pravobranilac opštine Ub.

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *