ponedeljak, 20. maja 2024.

Veće utvrdilo plan regulacije za Novo naselje i Gradac

Objavljeno: 28. januara 2022.
Facebook
Twitter
LinkedIn

VALJEVO- Gradskog veća je na poslednjoj sednici utvrdilo Plan generalne regulacije „Gradac“, kao i Plan generalne regulacije „Novo naselje“. Područje Plana generalne regulacije „Gradac“, obuhvata prostor između Suvoborske ulice na severu, na istoku obuhvata prostor do granice KO Valjevo sa KO Petnica i KO Bujačić, na jugu obuhvata Gradačku ulicu, a sa zapada je granica deo Ulice Prva Brazda i parcele uz reku Gradac.

Ukupna površina plana je 351, 1 ha. Izgrađeno zemljište zauzima površinu od oko 175,73 ha, dok ostale površine predstavljaju ostalo zemljište i to vodno i neizgrađeno zemljište.

Kada je reč o Planu generalne regulacije „Novo naselje“, pretežna planirana namena, odnosno prostor u obuhvatu Plana, namenjen je za sledeće pretežne namene, kao dominantne namene: mešovita stambeno – privredna namena ( koja obuhvata prostor uz Ulicu Vladike Nikolaja, od Ulice Boška Stojanovića do istočne granice Plana ); stambena namena manjih gustina ( koja zauzima približno polovinu planskog područja ); periurbano stanovanje ( locirano u severoistočnom delu planskog područja ); privredna namena, kao i generalno rešenje saobraćajne mreže, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i elektroenergetska infrastruktura.

U granici obuhvata Plana je površina od oko 256,89 ha, a sve parcele se nalaze u KO Valjevo.

Članovi Gradskog veća su prihvatili Izveštaj o radu Zajedničkog pravobranilaštava grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina za 2020. godinu. Saopšteno je da to pravobranilaštvo više ne zastupa opštinu Mionica, koja je donela odluku o istupanju.

Na sednici Gradskog veća prihvaćena su rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja REC „Eko – Tamnava“ Ub, JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“, kao i JKP – a „Vidrak“, „Polet“, „Toplana“ i „Vodovod“.

Takođe, prihvaćena su rešenja o davanju saglasnosti na programe korišćena subvencija iz budžeta grada Valjeva za 2022. godinu i to: REC „Eko – Tamnava“ Ub, JP „Kolubara“, JKP – a „Polet“, „Toplana“ i „Vodovod“.

Grad kupuje zemljište i prodaje lokal

Na sednici Gradskog veća usvojena je Odluka o pribavljanju neizgrađenog zemljišta u javnu svojinu grada Valjeva, gde se pristupa pribavljanju neizgrađenog zemljišta, čija je ukupna površina 19.399 m2, za potrebe proširenja Novog groblja u Valjevu i izgradnju pristupne saobraćajnice u skladu sa zakonom.

Prihvaćena je Odluka o prodaji poslovnog prostora od 31 kvadratnog metra u Ulici Knez Mihailovoj, koji je u vlasništvu Grada Valjeva. Kako je rečeno, ovaj lokal je kupilo preduzeće „Kompresor“ po ceni od 22.000 eura.

Foto: Grad Valjevo

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *