utorak, 28. maja 2024.

Gradsko veće raspravljalo o upravljanju gradskom imovinom

Objavljeno: 19. juna 2017.
Facebook
Twitter
LinkedIn

VALJEVO- Članovi Gradskog veća usvojili su predlog osnova upravljanja i raspolaganja imovinom grada Valjeva kojom se ostvaruje mogućnost da Grad Valjevo reši brojne probleme vezane za imovinu grada. Načelnik Odeljenja za imovinske poslove i opštu upravu Darko Kostić je rekao da je ovaj dokument važan iz tri razloga.

„Na osnovu ovog dokumenta Gradsko veće će formirati radni tim sa zadatkom da krenemo u sveobuhvatan proces popisa imovine Grada i utvrđivanje finansijske vrednosti. On će biti temelj za donošenje još dva značajna dokumenta:  dokument o strategiji upravljanja imovinom Grada koji će definisati planove i ciljeve i postaviti vremenski okvir za realizaciju i Akcioni plan koji će pratiti realizaciju svih tih ciljeva definisanih strategijom i odrediti neke indikatore o stepenu ostvarenosti svih zacrtanih ciljeva“.

Zamenik gradonačelnika Valjeva dr Dragan Jeremić je predložio pripremu odluke koja godinama nije bila na dnevnom redu,  da se reši problem sa imovinom grada, a pre svega stambenih prostora koji su već godinama zauzeti.

„To kažem u smislu da ti ljudi ne doživljavaju stres posle svake promene vlasti i posle svakog dolaska revizora. Molim Vas da se pripreme akti u skladu  i uz strogo poštovanje zakonskih okvira kako bismo problem tog stambenog prostora konačno pravno uredili.  To su uglavnom bivši ili sadašnji radnici Opštine i ljudi koji su niskog imovinskog stanja. Treba da se ide ka rešavanju tog problema i da se u skladu sa zakonom ti stanovi stave na prodaju uz određene uslove i obzire.  Samo u skladu sa zakonom, da konačno legalizujemo faktičko stanje. Mi ćemo imati izvesno prigovore na to od strane revizora. Pitaće nas zašto to nismo rešavali kao Grad. To stanje se dugo ne rešava i zakon se u međuvremenu menjao. Sve ono što Gradu ne treba i što lično ne koristi Grad treba da  razmotri  kako nam sutra ne bi pravilo negativne reference u bilo kojoj kontroli. Bilo je pokušaja da se to uradi, ali to moramo da uradimo u skladu sa zakonom. Nadležne gradske službe to moraju uraditi. To je posao koji dugo čeka i koji jednom moramo da rešavamo“, rekao je Jeremić.

Gradonačelnik Gvozdenović se složio sa Jeremićevim rečima i zaključio da treba da bude ključno da se faktičko stanje legalizuje i dovede u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Sa izraženim stavom da Grad mora imati jasno definisan popis imovine, odnosno validna dokumenta o tome šta grad zaista poseduje i na kojim lokacijama, članovi Veća doneli su odluku o usvajanju navedenih predloga.

Dalje se u izveštaju kabineta gradonačelnika sa  sednice Gradskog veća navodi da je usvojen i predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije Tešnjar. Uz informaciju da poslednji plan detaljne regulacije Tešnjara datira iz 1986. godine i da je njegova izmena neophodna, članovi Gradskog veća usvojili su ovu tačku dnevnog reda. Do konačnog plana doći će se i kroz pravne akte, ali i razgovore sa građanima u okviru javnih rasprava.

„Ovo je prvi od tri plana koja su neophodna, Popare, Tešnjar i Petnica. Imamo još potom dva plana koja su nam potrebna i njima takođe treba pristupiti. Tešnjar je bitan jer tu imamo najviše problema. Posebno treba rešavati i problem reke Gradac  gde očito postoji nevidđeni porast divlje gradnje.  Kada govorimo o Tešnjaru tu smo pomalo i u stanju apsurda, jer kažemo imamo Zavod za zaštitu spomenika kulture čije je sedište u Tešnjaru, a o Tešnjaru odlučuje Zavod iz Beograda. Mislim da moramo uticati i ići ka tome da se smanji stepen zaštite. Pogotovo te gornje ulice, da se to najzad skine, kako bi ljudi mogli normalno da žive“, rekao je zamenik gradonačelnika Dragan Jeremić.

Gradonačelnik Gvozdenović konstatovao je da u Tešnjaru postoje brojni problemi. „Na žalost u Tešnjaru nije samo problem divlja gradnja i nelegalnost, već i kafići i uslovi, Zavod sa kojim očito teško možemo da se dogovorimo. Zato Vas zaista molim da prilikom pravljenja plana uzmete u obzir i ove činjenice. Sve one zajedno određuju i definišu Tešnjar na jedan način. To nije samo suva struka već i niz odluka koje na pravno valjan način moraju biti integrisane u njega. To nam je nažalost neuralgična tačka, a prilično smo limitirani činjenjem zbog ingerencija Zavoda“, zaključio je gradonačelnik.

Veće je konstatovalo da mora  biti održana i javna rasprava kako bi građani bili uključeni i konačne odluke donete u saradnji sa njima, a ujedno uvaženo mišljenje ne samo stanara u ovom delu grada već i građana Valjeva koji ovaj deo grada prepoznaju kao posebnu vrednost.

Članovi Gradskog veća prihvatili su da UFK Valis ubuduće upravlja fudbalskim stadionom „Pećina“, kao i da objekt stare ambulante u Divcima koristi Mesna zajednica u tom mestu.

Kako se navodi u izveštaju kabineta gradonačelnika sa sednice Gradskog veća, prilikom usvajanja ove tačke dnevnog reda gradonačelnik Gvozdenović je  jasno zatražio da grad bude pravno zaštićen  od obaveze ulaganja u objekat za koji je konstatovano da je inače u vrlo lošem stanju.

Načelnik Odeljenja za imovinske poslove Darko Kostić u obrazloženju ove tačke podsetio je da je MZ Divci prošle godine dobila novu ambulantu čime je praktično stara ostala neiskorišćena. „Taj objekat je sada prazan i to niko ne koristi . Postoji zahtev da bude prenet ranijim i faktičkim korisnicima MZ Divci“, rekao je Kostić.

Član Veća Borisav Radojičić zatražio je objašnjenje i odgovor na pitanje da li MZ sada imaju objekat u vlasništvu ili im grad daje objekat na korišćenje?

„Oni nisu vlasnici već samo korisnici pomenutog prostora. Namena korišćena definisana je u odluci o osnivanju same MZ“, rekao je Kostić.

Radojičić je ostao pri stavu da u ugovoru o prenosu na korišćenje moraju biti definisane mogućnosti namene: „Ne želimo da se tu napravi smetlište, dakle to podrazumeva i određenu obavezu o staranju onog ko preuzima objekat. Sada ne govorim samo o MZ Divci i ovom objektu već svim  takvim objektima. Može li biti definisano i to da li oni mogu to da izdaju nekom trećem pa da ubiraju neki prihod? Mislim da je to jako važno da definišemo šta su prava, ali i obaveze“.

Gradonačelnik Gvozdenović je konstatovao da je u predlogu već navedeno da se radi o preuzimanju i prava i obaveza. „Taj objekat je u vrlo lošem stanju nakon zemljotresa iz 1998. godine. U jednom momentu se razmišljalo i o njegovoj rekonstrukciji  dok nova ambulanta nije izgrađena. Zanima me imamo li ikakave obaveze ukoliko objekat ne zadovoljava potrebne tehničke i sanitarne uslove za nedsmetani rad MZ Divci, imamo li mi obavezu da ga tada dovedemo u ispravno stanje?  Bojim se da taj objekat nije u dobrom stanju i da nam to može stvoriti dodatne troškove“, rekao je Gvozdenović .

Odgovor nadležnih službi bio je da je objekat vlasništvo Doma zdravlja, ali i da je Grad osnivač te i da je moguće da grad bude doveden u takvu poziciju novog zahteva za plaćanjem troškova radova koje MZ eventualno bude izvela s obzirom na stanje objekta.

Gradonačelnik je potom zatražio da grad bude pravno zaštićen od takvih mogućnosti prilikom potpisivanja ugovora.  „U naše ime ne može niko u MZ Divci zaključivati ugovore o radovima“, bio je stav gradonačelnika Gvozdenovića.

Kako se navodi u izveštaju kabineta gradonačelnika sa sednice Gradskog veća, iz predloženog dnevnog reda na predlog gradonačelnika Slobodana Gvozdenovića izuzeta je tačka dnevnog reda koja se odnosila  na  predlog odluke o prenosu prava korišćenja poslovnog prostora u ul. Karađorđeva 101 u Valjevu Zdravstvenoj ustanovi Apoteka „Valjevo“ u Valjevu.

U obrazloženju predloga za skidanje ove tačke dnevnog reda gradonačelnik je rekao:

„Apoteka 101 u Karađorđevoj ulici se vodi na grad. Videćemo kakva je sudbina Apotekarske ustanove i uopšte državnog apotekarstva u Srbiji pošto Apotekarska ustanova ima sudski spor sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje i on se tiče boniteta. Nejasna je sudbina tog spora. Pošto smo mi kao Grad osnivač Apotekarske ustanove, ne bismo želeli da plaćamo mi neke dugove koje nismo napravili, onda je predlog bio da se ova tačka skine s dnevnog reda, pa ćemo videti kako će se sve to razvijati i kakva je sudbina državnog apotekarstva i kakav je ishod ovog spora koji se vodi pred Okružnim sudom u Valjevu“.

Kabinet gradonačelnika Valjeva

projekat

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *