četvrtak, 22. februara 2024.

Gradsko veće usvojilo drugi rebalans budžeta

Objavljeno: 26. septembra 2019.
Facebook
Twitter
LinkedIn

VALJEVO-  Članovi Gradskog veća su usvojili drugi rebalans budžeta grada Valjeva za ovu godinu, kojim su sredstva budžeta grada smanjena za 57.397.518 dinara, dok su sredstva iz ostalih izvora budžetskih korisnika povećana za 12.384.330,67 dinara. Planirani su prihodi i primanja u iznosu od 3.375.000.000 dinara sredstava iz budžeta grada i 119.185.639,49 dinara sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika.

„Korekcija planiranih prihoda je došla zbog zakonske obaveze da u slučaju kada viši organ vlasti opredeli nižem nivou vlasti namenska sredstva, kao i u slučaju ugovaranja donacija, lokalni organ otvara odgovarajuće aproprijacije za izvršavanje izdataka. Po ovom osnovu je budžet grada Valjeva uvećan za iznos od 57.397.518 dinara za realizaciju programa koje realizuju Gradska uprava Valjevo, PU „Milica Nožica“, Turistička organizacija Valjeva, ustanove kulture, a koje finansiraju nadležna ministarstva. Struktura prihoda i primanja je revidirana na osnovu ostvarenih prihoda budžeta grada za period januar-avgust tekuće godine, kao i korekcije prenetih sredstava iz prethodne godine po osnovu završnog računa budžeta grada Valjeva. Javni rashodi i izdaci su planirani u iznosu od 3.375.000.000 dinara kao i 119.185.639,49 dinara rashoda i izdataka iz drugih izvora“, saopšteno je iz kabineta gradonačelnika.

Kako je saopšteno, usvojena je druga izmena Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2019. godinu, za šta je izdvojeno 859.837.000 dinara. Izmenjene su pozicije u okviru programa za održavanje javnih zelenih površina, vodosnabdevanje i javnu rasvetu, za projektovanje i izgradnju industrijske zone, za projektovanje, proširenje i izgradnju fekalne kanalizacije i za putnu infrastrukturu.

Članovi Gradskog veća su glasali za odluke o održavanju ulica i puteva, kojom se uređuju uslovi i način obavljanja ove komunalne delatnosti, o obezbeđenju javnog osvetljenja, o održavanju čistoće na površinama javne namene, o održavanju javnih zelenih površina, o upravljanju javnim parkiralištima, grobljima i sahranjivanju. Razlozi za donošenje ovih odluka su sadržani u potrebi usklađivanja sa  Zakonom o komunalnim delatnostima.

Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Valjeva je izmenjen u nekoliko delova. Zbog dobijene niže kamatne stope od planirane (1,5 miliona dinara) potrebno je manje sredstava (1,2 miliona) za javnu nabavku za sufinansiranje kamate za poljoprivredne kredite. Zbog velikog interesovanja za mere ruralnog razvoja povećan je iznos sa 17.400.000 na 19.894.000 dinara. Usvojen je pravilnik o kriterijumima i postupku za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi.

Data je saglasnost na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara“ za 2018. godinu.  Neto dobit preduzeća za 2018. godinu je 21.890.356,60 dinara koji će u 2019. godini biti raspoređeni u skladu sa Odlukom o budžetu grada Valjeva da deo dobiti od 10%, odnosno 2.145.254,95 dinara bude uplaćen opštinama osnivačima, deo dobiti od 10% zaposlenima po osnovu doprinosa zaposlenih poslovnom uspehu, a ostatak od 80%, odnosno 17.512.258,28 dinara biće upotrebljen za ulaganje u osnovna sredstva i za finansiranje investicija.

Data je saglasnost na Odluku o kreditnom zaduženju JKP „Toplana-Valjevo“ za kratkoročni kredit od 90 miliona dinara, sa rokom dospeća do devet meseci, koji će se upotrebiti za nabavku energenata. JKP „Toplana“ ima sezonski karatker poslovanja, koji utiče na novčani tok preduzeća.

„Preduzeće ostvaruje negativan novčani tok u periodima grejne sezone, dok u periodima između grejnih sezona beleži značajan pozitivan novčani tok. Avansnim plaćanjem energenata ostvariće se značajne uštede zbog povoljnije cene koja se dobija, pa će troškovi kamatne stope od 4,5% godišnje biti neznatni u odnosu na uštede koje će ostvariti, stoji u obrazloženju odluke o zaduženju koju je doneo Nadzorni odbor ovog preduzeća“, saopšteno je iz kabineta gradonačelnika.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *