utorak, 25. juna 2024.

Nove naredbe Štaba za vanredne situacije grada Valjeva

Objavljeno: 3. aprila 2020.
Facebook
Twitter
LinkedIn

VALJEVO- Štab za vanredne situacije grada Valjeva je, na danas održanoj sednici,doneo sledeće naredbe: Da se obezbede sredstva za nabavku 10 motornih leđnih prskalica. Navedene prskalice  biće smeštene u Gradskoj upravi grada Valjeva i koristiće se za dezinfekciju  prema iskazanim potrebama.

Da se obezbede sredstva za izvođenje radova u operacionom bloku Opšte bolnice Valjevo.

JKP „Vodovod- Valjevo“ Valjevo da obezbedi:

Praćenje kvaliteta sirove vode, vršenje pojačane interne laboratorijske kontrole vode svih  vodovoda kojim upravlja, u skladu sa implementiranim standardima i sistemima, dosledno sprovođenje propisane procedure DHP i DPP i sistem HCCP, a po potrebi primenjivanje i korektivnih mera i vođenje propisane evidencije,

Kontinuirano vodosnabdevanje potrošača zdravstveno ispravne i bezbedne vode za piće kako sa centralnog vodovoda u Valjevu i Divčibarama tako i iz seoskih vodovoda kojim upravlja (Kukalj, Prskavac, Valjevska Kamenica i dr.),

Za naselje Balačka svakodnevno dovoljno vode iz cisterni i punjenjem postojećih rezervoara,

Dnevno informisanje pisanim putem Štaba za vanredne situacije grada Valjeva o bezbednosti vodosnabdevanja na gradskom i seoskom području i eventualno preduzetim korektivnim merama

  1. NALAŽE SE agresivnije istraživanje ostvarenih kontakata sa licima zaraženim virusom kovid-19, sledećim službama:

– Službi polivalentne patronaže koja preuzima poslove Zavoda za javno zdravlje Valjevo,

– MUP-u Republike Srbije, Policijskoj upravi Valjevo i

– Opštoj bolnici Valjevo u toku dijagnostičkog postupka.

  1. NALAŽE SE subjektima koji rade uslužne delatnosti da, u cilju sprečavanja kontakata osoblja sa asimptomatskim kliconošama, uvedu pojačane mere obezbeđenja postavljanjem fizičkih barijera između zaposlenih i korisnika usluga. Takođe se obavezuju da izvrše obuku zaposlenih o ponašanju za vreme vanrednog stanja, da im obezbede kompletnu zaštitnu opremu (kapa, maska, rukavice i mantil) i pojačaju mere higijene celokupnog prostora
  2. NALAŽE SE osobama nad kojima se sprovodi zdravstveni nadzor da se ubuduće javljaju MUP-u Republike Srbije, Policijskoj upravi Valjevo koja treba da nastavi sa kontrolom lica koja se nalaze u izolaciji.
  3. NALAŽE SE porodicama koje su u izolaciji da do kraja poštuju sve naložene mere i da se po potrebi obraćaju situacionom centru Grada radi nabavke potrebnih namirnica i lekova.
  4. U Zaključku o obrazovanju stručno-operativnog tima za zaštitu i spasavanje od epidemija br. 112-422/20-04/1 od 15.03.2020. godine menja se Rukovodilac tima dr Marija Gavrilović, direktor Zavoda za javno zdravlje i za novog Rukovodioca imenuje dosadašnji član, dr Branka Antić, direktor Doma zdravlja Valjevo.

Ovlašćuje se dr Branka Antić da dosadašnje izveštaje o radu stručno-operativnog tima preuzme od dr Marije Gavrilović a da ih počev od 03.04.2020. godine sama priprema i daje odgovore na sva medicinska pitanja.

  1. NALAŽE SE građanima da sprovode mere lične i uzajamne zaštite u stambenim zgradama.
  2. NALAŽE SE upravnicima stambenih zgrada da sprovode mere lične i uzajamne zaštitu u stambenim zgradama za koje su odgovorni i da o preduzetim merama redovno izveštavaju Gradsku upravu grada Valjeva slanjem izveštaja na mejl dragana.marinkovic@valjevo.org.rs.
  3. PREPORUČUJE SE pregled potencijalnih lokacija i određivanje privremenih objekata – bolnica za prihvat pacijenata sa lakšom kliničkom slikom.
  4. Nadležnom odeljenju Gradske uprave grada Valjeva da preduzme sve neophodne radnje u cilju realizacije posebnog oblika gradskog prevoza putnika na teritoriji grada Valjeva u cilju omogućavanja radnih obaveza i zadataka medicinskog i nemedicinskog osoblja koje je zaposleno u Opštoj bolnici Valjevo za vreme trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog epidemije zarazne bolesti COVID – 19 i to na liniji Iverak – Opšta bolnica Valjevo sa saobraćajnim

preduzećem „Lasta“ a. d. Beograd na osnovu zaključenog ugovora o javno – privatnom partnerstvu u obavljanju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Valjeva.

  1. Nadležnom odeljenju Gradske uprave grada Valjeva utvrđivanje relacije kojom će se obavljati prevoz, definisanje termina polazaka, obezbeđivanje neophodnih informacija i preduzimanje drugih mera koje će omogućiti funkcionisanje prevoza.

Kabinet gradonačelnika

3 komentara na “Nove naredbe Štaba za vanredne situacije grada Valjeva

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *