nedelja, 3. marta 2024.

O aerozagađenju na sednici Gradskog veća

Objavljeno: 20. novembra 2019.
Facebook
Twitter
LinkedIn

VALJEVO- Gradsko veće je razmatralo i prihvatilo Izveštaj Stručnog tima za smanjenje aerozagađenja na teritoriji grada Valjeva sa predlogom mera i aktivnosti koje se mogu primenjivati u narednom periodu, kao i Program kontrole kvaliteta vazduha za grad Valjevo u 2020. i 2021. godini. Kako se navodi u saopštenju za javnost, zamenik predsednika stručnog tima za smanjenje aerozagađenja i član Gradskog veća Žarko Kovač je pojasnio kontrolu kvaliteta vazduha u gradu, praćenje uticaja zagađenog vazduha, merna mesta kao i predlog mera i aktivnosti koje se mogu primenjivati u narednom periodu. Ono što nije navedeno u izveštaju su meteorološki faktori, to su uticaji visokog i niskog vazdušnog pritiska. To drastično utiče, a razlikuje se od grada do grada. Rađena je analiza za Beograd i procenjeno je da su uticaji čak do 90 odsto, stoji u saopštenju dostavljenom medijima.

Na dnevnom redu zasedanja našao se i predlog Odluke o minimalnim ekološkim i ekonomskim uslovima koje mora da ispunjava Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za naseljeno mesto Divčibare, kao i za prečišćavanje otpadnih voda za delove naseljenog mesta Valjevo. Ovom odlukom utvrđuju se minimalni ekološki i ekonomski uslovi koje mora da ispunjava postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, koji usled tehničkih mogućnosti ne mogu da se priključe na gradsko postrojenje za preradu otpadnih voda. Postrojenja treba da ispunjavaju stroge EU standarde za zaštitu životne sredine zbog očuvanja prirodnih dobara na području Divčibara i okoline. Prilikom izgradnje navedenih postrojenja primeniće se savremene tehnologije prečišćavanja otpadnih voda, kako bi se uz efikasan i ravnomeran rad dobio kvalitet prečišćene vode do stepena kvaliteta saglasno Uredbi o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje i koji neće ugroziti propisani kvalitet vode u recepijentu.

Odlukom o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalazi na teritoriji grada Valjeva se uređuje postupak i način skidanja useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini kojim raspolaže i upravlja Republika Srbija preko Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i koje je obuhvaćeno Programom zaštite, uređenja i i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Valjeva, a koje se bez pravnog osnova koristi pravno ili fizičko lice za poljoprivrednu proizvodnju, a za korišćenje tog zemljišta prethodno nije izvršilo obavezu plaćanja u skladu sa zakonom.

Utvrđen je predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o većem obimu prava porodice sa decom i o finansijskoj podršci za podsticanje rađanja dece. Razlog za donošenje ove odluke je usklađivanje odredaba odluke sa Zakonom o finansijskoj podršci porodica sa decom i Odlukom o gradskoj upravi grada Valjeva. Dolazi do promene novčane isplate. Porodilji koja je rodila  dete 1. i 14. januara tako da će umesto dosadašnjih 20.000,00 dinara, taj iznos biti 50.000,00 dinara. Takođe deca korisnika novčane socijalne pomoći imaju pravo na naknadu troškova boravka u Predškolskoj ustanovi na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Utvrđena je dopuna Odluke o održavanju čistoće na površinama javne namene. Ubuduće nadzor nad sprovođenjem ove odluke pored Odeljenja za lokalni razvoj, privredu i komunalne poslove će obavljati i Odeljenje za građevinsko zemljište i infrastrukturu, čime će se postići efikasniji i celovitiji nadzor nad obavljanjem ove komunalne delatnosti.

Grad Valjevo i Turistička organizacija Valjevo će sa Gradom Zrenjaninom potpisati nacrt Protokola koji bi se zaključio između ova dva grada, a tiče se izgradnje objekta na katastarskoj parceli na Divčibarama.

Usvojena je i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva.

O predlozima ovih odluka koje je utvrdilo Gradsko veće, odbornici Skupštine grada Valjeva izjasniće se na narednoj sednici lokalnog parlamenta.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *