petak, 12. aprila 2024.

Rasprava o Nacrtu plana kvaliteta vazduha – debakl institucionalne forme i suštine

Objavljeno: 25. novembra 2022.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Zagađenje vazduha u Valjevu, foto: Patak online
Zagađenje vazduha u Valjevu, foto: Patak online

VALJEVO- Udruženje „Lokalni odgovor“ saopštilo je da je javna rasprava o Nacrtu petogodišnjeg Plana kvaliteta vazduha za Valjevo, uz nepostojeću agendu, bez moderacije i elementarnih pravila održavanja događaja, sa nedefinisanim ulogama učesnika, debakl institucionalne procedure.

Oni su saopštili i da Gradska uprava nije imala svog predstavnika na javnoj raspravi!

„Iako je javnost Valjeva bila pozvana na javnu raspravu o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha do 2027. godine, Saobraćajni institut CIP se, kao izrađivač Plana, pripremio za ’javno čitanje’ demografskih, topografskih i meteoroloških analiza grada Valjeva. Gradska uprava Valjeva kao nosilac posla, javne odgovornosti za njegovu realizaciju i, ujedno, domaćin – nije imala ni jednog predstavnika sa pozicije izvršne vlasti i donošenja odluka, na ovom događaju“, navodi „Lokalni odgovor“ u saopštenju za javnost.

Oni navode da su prisutni stručnjaci i organizacije civilnog društva su saglasni u oceni da je Nacrt Plana manjkav i da obiluje proceduralno-formalnim greškama i kvalitativnim nedostacima mera koje predlaže: bez analiza efekata, troškova i koristi, bez jasno određenih vremenskih rokova i odgovornosti za realizaciju, za praćenje i izveštavanje javnosti. Kao takav, plan nije izrađen prema pravilniku o izradi ove vrste dokumenata.

Gradska kuća, foto: Patak online

“Najviše što smo dobili jeste nezvanično izlaganje gradske urbanistkinje o projektu gasifikacije u koji grad Valjevo planira da započne. Ali, računati da će gasifikacija doprineti smanjenju zagađenja, u gradu u kome ljudi nemaju finansijske mogućnosti da se priključe na gradski toplovod, a očekivati da će se u bliskoj budućnosti priključiti na gasovod i trošiti najskuplji energent za grejanje, jeste samo lepa želja koja se, nažalost, neće ostvariti. Kao što se neće ostvariti ni bilo koji projekat ili aktivnost koja nije deo jasno postavljenog plana, zasnovanog na prethodnoj analizi troškova i efekata, sa jasno postavljenim zadacima, u rokovima prema i prema službama koje imaju odgovornost za njihovu realizaciju“, objasnio je Đorđe Petković, iz organizacije Lokalni odgovor.

Gradska uprava još uvek nije osnovala radno telo koje treba da kontroliše i oceni rad obrađivača i kvalitet predloženog plana, uključujući obavezu da primi, obradi i odgovori na primedbe zainteresovane javnosti.

“Dato nam je objašnjenje, od jedinog prisutnog predstavnika grada, koji je više puta naglasio da je samo običan službenik odeljenja za urbanizam, da će obrađivač odgovarati na sve primedbe”, istakao je Petković i zaključio da sama Gradska uprava nije zainteresovana za uključivanje građana u ovaj proces, niti ima jasne namere realizovanja ovog plana.

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *