subota, 20. jula 2024.

Skupština grada razrešila dužnosti gradskog pravobranioca

Objavljeno: 22. oktobra 2021.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sednica Skupština grada (arhiva), foto: Grad Valjevo
Sednica Skupština grada (arhiva), foto: Grad Valjevo

VALJEVO- Odbornici lokalnog parlamenta su na današnjoj sednici razrešili dužnosti gradskog pravobranioca Darka Kostića. Predlog za razrešenje je podneo gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković. Kostiću dužnost javnog pravobranioca Zajedničkog pravobranilaštva prestaje tek kada opštine Ljig,  Osečina i Lajkovac, koje su osnivači, pored Valjeva, donesu odluku o njegovom razrešenju.

Gradonačelnik Valjeva je u obrazloženju predloga za razrešenje Darka Kostića najpre naveo da su njegovim radom nezadovoljne opštine Ljig i Osečina, koje su mu se obratile „u cilju započinjanja procedure razrešenja dužnosti pravobranioca“, dok je opština Lajkovac dostavila dopis da će, kao jedan od osnivača, u cilju zaštite svojih interesa, doneti odluku o istupanju iz zajedničkog pravobranilaštva.

„U svojim dopisima navode da se njegovim radnjama i nečinjenjem u velikoj meri usporava rad njihovih lokalnih samouprava, što je uticalo da se ne realizuju pojedini projekti ili okončaju dugogodišnji predmeti koji se vode pred sudskim i drugim organima“, naveo je Gojković za skupštinskom govornicom.

Kao sledeći razlog zbog čega je zatražio smenu gradskog pravobranioca Gojković je naveo to da on nije dostavio izveštaj o radu Pravobranilaštva za 2020. godinu, kao i činjenicu da su  troškovi sudskih sporova koje je vodilo pravobranilaštvo u poslednje tri godine dostigli devet miliona dinara.

„Zakonom je propisano da je pravobranilaštvo dužno da najkasnije do 30. marta dostavi izveštaj o radu za prethodnu godinu, a zajedničko pravobranilaštvo nije ispoštovalo zakonsku obavezu i nije skupštinama osnivača podnelo izveštaj o radu za prethodnu godinu u propisanom roku. Uvidom u izveštaj Odeljenja za finansije Gradske uprave grada Valjeva, a koji se odnosi na ukupne troškove sudskih sporova za zadnje tri godine koje je vodilo zajedničko pravobranilaštvo, prikazom glavnog duga, kamata i sudskih troškova u postupku, utvrđeno je da se radi o iznosu od devet miliona dinara, od čega su troškovi kamate tri miliona dinara, a troškovi vođenja postupka šest miliona dinara. Uvidom u tabelarni prikaz istih uočeno je da su troškovi kamata i vođenja postupaka identični iznosu glavnog duga, što dovodi u sumnju opravdanost vođenja sudskih sporova po uloženim žalbama, kojima su znatno uvećani troškovi sporova“, obrazložio je Gojković.

On je dodao da je Zajedničko pravobranilaštvo nikada sa organima grada Valjeva nije obavljalo konsultacije o opravdanosti vođenja postupaka, a koji su u pojedinim slučajevima, stvarali dodatne obaveze po budžet grada Valjeva,“ što govori u prilog loše saradnje zajedničkog pravobranilaštva sa organima grada Valjeva“.

Lazar Gojković je takođe rekao da je gradski pravobranilac o dva identična ugovora dao dva različita mišnjenja, što, kako je dodao, ukazuje na njegovu nedoslednost.

„Iako je odluka Skupštine grada za pribavljanje građevinskog zemljišta za potrebe realizacije investicije kompanije ‚Bizerba‘ identična odluci Skupštine grada za pribavljanje zemljišta za potrebe kompanije ‚Hansgrohe‘, pravobranilaštvo je u prvom slučaju dalo pozitivno mišnjenje na ugovor o kupoprodaji između grada Valjeva i privatnih vlasnika parcela, dok je u drugom slučaju dalo negativno mišnjenje na identičan ugovor. To jasno ukazuje na nedosledno postupanje pravobranilaštva, bez valjanog objašnjenja, moguće korišnjenje položaja prava pravobraniocau svrhe koje nisu predviđene odlukom o zajedničkom  pravobranilaštvu, kao i omotanje izvršenja odluke o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu“, naveo je Gojković.

On je za skupštinskom govornicom tek na kraju obraćanja odbornicima govorio i o tužbu koju je pravobranilac podneo protiv grada Valjeva i države, rekavši da „ovakvi postupci pravobranioca dovode u sumnju da se on zaista bavi zaštitom interesa grada i građana Valjeva“.

„Zajedničko pravobranilaštvo je dalo negativno mišnjenje na ugovor o prenosu prava javne svojine bez naknade sa grada Valjeva na Republiku Srbiju, koji je sastavni deo zaključka Vlade o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Republike Srbije, neposrednom pogodbom, bez naknade, u cilju realizacije investicionog projekta kompanije ‚Bizerba‘, koji je proglašen za projekat od značaja za državu. Nakon toga je pravobranilaštvo pokrenulo tužbu za utvrđivanje ništavnosti tog ugovora. Ovakvi postupci pravobranioca dovode u sumnju da se on zaista bavi zaštitom interesa grada i građana Valjeva, imajući u vidu da nemačka kompanija namerava da u ovaj projekat uloži 30 miliona evra i da zaposli 305 radnika, dok kompanije ‚Hansgrohe‘ namerava da uloži 85 miliona evra i zaposli 1.000 radnika, što je veoma važno za sve građane Valjeva“, rekao je Gojković.

Darku Kostiću, koji je za gradskog pravobranioca imenovan krajem 2018. godine na mandat od pet godina, predsednica lokalnog parlamenta Snežana Rakić nije dozvolila da prisustvuje današnjoj sednici na kojoj je doneta odluka o njegovom razrešenju.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *