nedelja, 16. juna 2024.

Sve više korisnika socijalne pomoći

Objavljeno: 14. jula 2023.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Valjevo, foto: Patak online
Valjevo, foto: Patak online

VALJEVO- Tokom prošle godine na vrata Centra za socijalni rad zakucalo je 4.736 Valjevaca. Na evidenciji ove ustanove socijalne zaštite našlo se 1.715 odraslih starosne dobi od 26 do 64 godine, 1.394 dece uzrasta do 17 godina, osoba starijih od 65 godina bilo je 876 i 751 osoba starosti 18 do 25 godina.

Od ukupnog broja aktivnih korisnika, koji su koristili neku od usluga socijalne i porodično – pravne zaštite, prvi put u registar je upisana 1.591osoba, među kojima 564 dece, 235 mladih, 534 odrasle osobe i 258 starih lica.

„Najveći broj odraslih novoevidentiranih korisnika se javlja radi zadovoljavanja osnovnih egzistencijalnih potreba, a stariji uglavnom radi ostvarivanja prava na dodatak za pomoć i negu, smeštaj u ustanovu socijalne zaštite, posebnu novčanu pomoć i jednokratnu novčanu pomoć. Deca se jednim delom pojavljaju kao članovi porodice koje su ostvarile pravo na novčanu pomoć, a drugim delom kao počinioci prekršajnih ili krivičnih dela. Takođe, određen broj dece pojavljuje se kao stranka u postupcima vezanim za regulisanje vršenja roditeljskog prava”, kaže se u izveštaju o radu Centra za socijalni rad „Kolubara’’ za 2022. godinu.

Na porodičnom smeštaju bilo je 53 dece. Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica i prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica koristila je 671 osoba i to 554 odrasla korisnika i 117 dece.

U toku 2022. godine pravo na novčanu socijalnu pomoć i uvećanu novčanu socijalnu pomoć je koristila 601 porodica, dok je broj članova porodica korisnika ove pomoći 2.235.

Centar za socijalni rad, foto: Patak online

Kada su u pitanju prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta grada Valjeva, u izveštaju se navodi da je 2022. godine po ovom osnovu isplaćeno preko 54,5 miliona dinara. Priznato  je 2.048 zahteva podnetih za jednokratnu novčanu pomoć, a godinu dana ranije 1.934 zahteva.

Povećan je i broj zahteva za posebnu novčanu pomoć, sa 364 koliko je bilo 2021. na 378 prošle godine. Pravo na naknadu troškova zakupnine koristile su 102 porodice, naknadu za pomoć i negu maloletnoj deci sa smetnjama u razvoju koristilo je 13 dece, 32 porodice ostvarile su pravo na naknadu troškova prevoza pratioca učenika sa smetnjama u razvoju, doneto 79 rešenja o priznavanju prava na naknadu troškova užine, dok je o trošku grada sahranjeno 20 osoba.

U objektima socijalnog stanovanja smeštena su 74 korisnika, odnosno 31 porodica.

„ Uslugu pomoći u kući koristilo je 35 osoba, o kojima se brine pet gerontodomaćica. Starateljskom zaštitom obuhvaćeno je 54 dece, od toga 14 čiji su roditelji preminuli, jedno dete napušteno od roditelja, 16 dece čiji su roditelji lišeni roditeljskog prava, osmoro čiji su roditelji sprečeni da obavljaju roditeljsku dužnost i 15 dece o kojima se roditelji nisu adekvatno starali”, piše između ostalog u izveštaju.

D.D.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *