utorak, 21. maja 2024.

“Vatrogas” počinje merenje zagađenosti vazduha u Valjevu

Objavljeno: 25. novembra 2020.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Zagadjenje vazduha, foto: Patak online
Zagadjenje vazduha, foto: Patak online

VALJEVO – Gradska uprava Valjeva potpisala je ugovor sa Institutom „Vatrogas“ Novi Sad za „Uslugu merenja zagađenosti vazduha“ na lokalnoj mreži mernih mesta u gradu, a Institut „Vatrogas“ je namontirao svoju opremu na pet mernih mesta na kojima je to predviđeno.

Na taj način su se stekli uslovi i počela je da se vrši usluga merenja zagađenosti vazduha na svim predviđenim mernim mestima. Merenja se vrše u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha za grad Valjevo u  2020. i 2021. godini. Navedeni Program kontrole kvaliteta vazduha je usvojen na Skupštini grada Valjeva i na isti je pribavljena saglasnost nadležnog ministarstva.

Merno mesto 1: Dvorište Zavoda za javno zdravlje Valjevo, ul. Vladike Nikolaja 5, Valjevo.

Merenje obuhvata sledeće zagađujuće materije: suspendovane čestice (PM10). Učestalost merenja: PM10 – svaki dan 24-časovno merenje

Merno mesto 2: Obdanište „Kolibri“, ul. Stevana Borote bb, Valjevo. Merenje obuhvata sledeće zagađujuće materije: sumpor dioksid, azot dioksid i čađ; Učestalost merenja: SO– svakodnevno 24-časovno merenje; NO2 – svakodnevno 24-časovno merenje; čađ – svakodnevno 24-časovno merenje.

Merno mesto 3: Obdanište „Pčelica“, ul. V puk bb, Valjevo. Merenje obuhvata sledeće zagađujuće materije: sumpor dioksid, azot dioksid i čađ; Učestalost merenja: SO– svakodnevno 24-časovno merenje; NO2 – svakodnevno 24-časovno merenje; čađ – svakodnevno 24-časovno merenje.

Merno mesto 4: Obdanište „Vidra“, ul. Suvoborska bb, Valjevo. Merenje obuhvata sledeće zagađujuće materije: sumpor dioksid, azot dioksid i čađ; Učestalost merenja: SO– svakodnevno 24-časovno merenje; NO2 – svakodnevno 24-časovno merenje; čađ – svakodnevno 24-časovno merenje.

Merno mesto 5: Osnovna škola „Sestre Ilić“, ul. Milovana Glišića br. 45, Valjevo. Merenje obuhvata sledeće zagađujuće materije: sumpor dioksid, azot dioksid i čađ; Učestalost merenja: SO– svakodnevno 24-časovno merenje; NO2 – svakodnevno 24-časovno merenje; čađ – svakodnevno 24-časovno merenje.

Merno mesto 6: Obdanište „Bubamara“, ul. Podgorska bb, Valjevo. Merenje obuhvata sledeće zagađujuće materije: sumpor dioksid, azot dioksid i čađ; Učestalost merenja: SO– svakodnevno 24-časovno merenje; NO2 – svakodnevno 24-časovno merenje; čađ – svakodnevno 24-časovno merenje.

Izvršilac usluge Institut „Vatrogas“ Novi Sad u skladu sa Ugovorom će biti u obavezi da nakon obavljenih merenja naručiocu dostavlja mesečni izveštaj o ispitivanju sa mišljenjem lekara specijaliste higijene i humane ekologije odnosno sa tumačenjima rezultata sa zdravstvenog aspekta i preporukom za eventualno preduzimanje adekvatnih mera za sprečavanje negativnih efekata. Izveštaj se dostavlja mesečno u elektronskoj i analognoj formi kao i informacija na dnevnom nivou o eventualnim prekoračenjima graničnih i tolerantnih vrednosti merenih parametara kvaliteta vazduha (po izvršenom uzorkovanju i očitavanju rezultata).

Navedeni mesečni izveštaji se objavljuju na portalu grada Valjeva (odeljak Zaštita životne sredine), a takođe se dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *