subota, 20. aprila 2024.

Za neke minimalno povećanje, a za ostale manji porez na imovinu

Objavljeno: 25. novembra 2019.
Facebook
Twitter
LinkedIn

VALJEVO- U narednoj godini biće neznatno povećan porez na imovinu u pojedinim zonama, dok će u nekim zonama građani plaćati manje u odnosu na ovu godinu. U zonama gde će doći do povećanja građani će porez na imovinu plaćati maksimalno oko 90 dinara više nego ove godine.

„Što se tiče odluke za 2020. godinu, iako su tržišne cene uglavnom kod svih nepokretnosti gde je utvrđena tržišna cena više za 1% i nešto više od 1%, doći će do smanjenja poreza na imovinu od 0,01 do 1,25% ili maksimalno do 100 dinara na godišnjem nivou. Samo kod stanova i kuća sa maksimalnom amortizacijom će doći do malog povećanja maksimalno do 90 dinara na godišnjem nivou. Zakon je propisao da je po osnovu amortizacije moguće umanjenje 1% godišnje ili maksimalno 40% bez obzira na starost objekta. Takodje isti Zakon je ukinuo koeficijen lokacije i elemente kvaliteta koji su ranijih godina značajno umanjivali poresku obavezu za stare i ruinirane objekte. Kod stanova u trećoj i četvrtoj zoni nije utvrđena tržišna cena, pa porez ostaje isti kao i ranijih godina. Kod kuća u prvoj zoni i kod poslovnog prostora u 2.,3.,4. i 5. zoni porez ostaje isti kao i 2019. godine. Kod građevinskog zemljišta jedino je u 3. zoni utvrđena tržišna cena za 12 dinara viša u odnosu na 2019. godinu. U ostalim zonama porez ostaje isti“, objasnila je za portal Patak online načelnica Poreskog odeljenja Slavica Pavlović.

STANOVI

Tržišna cena za stan u prvoj zoni je veća u odnosu na prethodnu godinu za   1 %  ali prilikom utvrđivanja poreza na imovinu za 2020. godinu taj procenat će se kretati od 1 %  ukupno povećanje će biti na godišnjem nivou do 64  dinara samo za stanove sa maksimalnom amortizacijom. Kod stanova sa nizom stopom amortizacije doći će do smanjenja poreza od 0,03 do 0,26% ili do 22 dinara na godišnjem nivou.

U drugoj zoni je došlo do povećanja tržišne cene za 1,02  % u odnosu na prethodnu godinu, ali će prilikom utvrđivanja poreza na imovinu za 2020. godinu doći do povećanja poreza od  1,02   % ili za 62  dinara na godišnjem nivou samo za stanove sa maksimalnom amortizacijom. Što se tiče stanova sa maksimalnom amortizacijom doći će do povećanja  zbog toga što je Zakon ukinuo elemente kvaliteta koji su umanjivali poresku obavezu kod stanova sa maksimalnom amortizacijom. Kod stanova sa nižom stopom amortizacije doći će do smanjenja poreza od 0,01 do 1,25% ili za 100 dinara na godišnjem nivou.

U trećoj zoni je došlo do povećanja tržišne cene u odnosu na prethodnu godinu za 1,06  %, ali prilikom utvrđivanja poreza za 2020. godinu taj procenat će se kretati od smanjenja za 1,25%  do 1,06 % povećanje , ili u nominalnom iznosu smanjenje oko 84 dinara do povećanja  53 dinara na godišnjem nivou u zavisnosti od stope amortizacije. U četvrtoj i petoj zoni nije bilo prometa nepokretnosti pa će osnovica za porez na imovinu biti kao i prethodne godine.

KUĆE

Kod kuća u prvoj zoni nije bilo prometa nepokretnosti pa će porez biti isti kao i 2019. godine, odnosno porez se nije menjao od 2017. godine. Kod kuća u drugoj zoni je došlo do povećanja tržišne cene za 1,19 % u odnosu na prethodnu godinu, ali će prilikom utvrđivanja poreza za 2020. godinu doći do smanjenja za 0,08% do povećanja od 1,19% u zavisnosti od stope amortizacije. Kao i kod stanova i kod kuća sa maksimalnom amortizacijom će doći do povećanja poreza za 72 dinara na godišnjem nivou, jer su ukinuti elementi kvaliteta koji umanjuju visinu poreza.

Kod kuća u trećoj zoni je došlo do povećanja tržišne cene za  1,11% u odnosu na prethodnu godinu ali će iznos poreza biti manji za 0,15% ili veći za 1,11% odnosno manji za 8,60 dinara do viši do  maksimalno 48  dinara na godišnjem nivou u zavisnosti od stope amortizacije.

Kod kuća u četvrtoj zoni je došlo do povećanja tržišne cene za 1,02 %, ali će prilikom utvrđivanja poreza za 2020. godinu taj procenat biti od smanjenja za 0,24 % do povećanja za 1,02% ili do 24  dinara na godišnjem nivou u zavisnosti od stope amortizacije.

Kod kuća u petoj zoni je došlo do povećanja tržišne cene nepokretnosti za  1,09 % ali će prilikom utvrđivanja poreza na imovinu za 2020. godinu taj procenat biti od smanjenja za 0,17% do povećanja od 1,09 % ili do 19 dinara na godišnjem nivou u zavisnosti od stope amortizacije.

POSLOVNI PROSTOR

Kod poslovnog prostora kod fizičkih lica u prvoj zoni je došlo do povećanja tržišne cene nepokretnosti za  1,06  %, ali će se taj procenat prilikom utvrđivanja poreza na imovinu kretati od smanjenja od 0,21%  do povećanja od 1,06 % u zavisnosti od stope amortizacije ili maksimalno smanjenje od 22 dinara do povećanja od oko 90 dinara  na godišnjem nivou u zavisnosti od stope amortizacije.

Kod pravnih lica će se povećanje kretati do 1,06  % ili za  247 dinara maksimalno na godišnjem nivou kod poslovnog prostora od 50m2. U drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj zoni nije bilo prometa nepokretnosti. Kod fizičkih lica se u ovom slučaju primenjuje poreska osnovica iz prethodne godine pa će porez biti isti kao i 2019. godine.

Kod pravnih lica kada nije bilo prometa nepokretnosti primenjuju se koeficijenti 0,8 za drugu zonu, 0,6 za treću i 0,40 za četvrtu i petu zonu na tržišnu cenu iz najopremljenije zone za 2019. godinu a to je 116.563,00 dinara. Tako da će prilikom utvrđivanja poreza za 2020. godinu kod pravnih lica doći do povećanja poreza do 1,28  % ili od 118  do 237  dinara na godišnjem nivou. Inače, kod pravnih lica kod skladišnih i proizvodnih pogona se primenjuje knjigovodstvena vrednost, tako da na utvrđivanje poreza za takve vrste objekata Odluka o tržišnim cenama nepokretnosti nema uticaja.

GARAŽE

Kod garaža je došlo do povećanja tržišne vrednosti nepokretnosti za  2,47  % u prvoj zoni. U drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj zoni nije bilo prometa nepokretnosti pa će se primeniti osnovica iz prethodne godine.

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

Kod građevinskog zemljišta u prvoj i drugoj zoni nije bilo prometa nepokretnosti pa se kod fizičkih lica primenjuje osnovica iz prethodne godine a kod pravnih lica porez ostaje isti u odnosu na 2019. godinu.  U trećoj zoni će doći do povećanja tržišne cene za 1,01  % ili za 12  dinara po kvadratnom metru. U četvrtoj i petoj zoni porez će ostati isti.

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Kod poljoprivrednog zemljišta u drugoj zoni došlo je do povećanja tržišne cene nepokretnosti za 0,96 %, a u trećoj, četvrtoj i petoj zoni utvrđene su iste tržišne cene nepokretnosti kao i 2019. godine tako da će porez biti isti i za 2019. godinu.

ŠUMSKO ZEMLJIŠTE

Kod šumskog zemljišta u drugoj zoni je došli do povećanja tržišne cene nepokretnosti za 0,99 % ili za 5 dinara na godišnjem nivou. Prvi put je utvrđena tržišna cena u trećoj zoni i ona iznosi 340 dinara po metru kvadratnom. U četvrtoj i petoj zoni porez ostaje isti kao i 2019. godine.

DRUGO ZEMLJIŠTE

Od 2019. je oporezivo i drugo zemljište. Ako nije utvrđena prosečna cena drugog zemljišta u zoni, zato što u zoni i graničnim zonama nije bilo najmanje tri prometa uz naknadu drugog zemljišta, a utvrđena je cena poljoprivrednog zemljišta u toj zoni, vrednost drugog zemljišta (osim eksploatacionih polja) koja čini osnovicu poreza na imovinu za poresku godinu utvrđuje se primenom prosečne cene poljoprivrednog zemljišta u toj zoni umanjene za 40%.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *