ponedeljak, 22. jula 2024.

Zaštitnik građana utvrdio propuste u radu Gradske uprave

Objavljeno: 17. januara 2023.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Foto: Patak online
Foto: Patak online

VALJEVO- Zaštitnik građana je utvrdio propuste u radu gradske vlasti Valjeva koja nije donela i sprovela Plan kvaliteta vazduha i kratkoročni Plan kvaliteta vazduha, ugrožavajući time pravo građana na zdravu životnu sredinu.

U pritužbi koju su RERI i Lokalni odgovor Valjevo uputili zaštitniku građana krajem novembra prošle godine, navodi se da Gradska uprava više od godinu dana kasni sa usvajanjem Plana kvaliteta vazduha, strateškog dokumenta sa konkretnim merama za smanjenje aerozagađenja.

Ovo je naročito važno imajući u vidu da je 2021. u Valjevu zabeležen najveći broj dana, čak 174, sa prekomernim zagađenjem suspendovanim PM10 česticama u čitavoj državi. Situacija nije bila bolja ni 2022. godine,  kada je već u prva dva meseca prekoračen dozvoljen broj dana sa prekomernim dnevnim graničnim vrednostima za PM10 čestice u jednoj kalendarskoj godini.

Kako je saopšteno, zaštitnik građana je nakon sprovedenog ispitnog postupka utvrdio da se radi o višegodišnjim propustima, navodeći da se u Valjevu prethodnih devet godina utvrđuje treća kategorija vazduha. Iz toga proizilazi “da dosadašnje mere ili nisu bile adekvatne ili nisu bile primenjivane”, zbog čega je uputio preporuke Gradskoj upravi da “bez odlaganja preduzme sve mere predviđene zakonom i propisima” za donošenje Plana kvaliteta vazduha i kratkoročnog  plana, kao i mere za sprečavanje štetnih posledica po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Zagadjenje vazduha, foto: Patak online

RERI i Lokalni odgovor smatraju da je rok od 60 dana, koje je Zaštitnik odredio Gradskoj upravi za obaveštenje o preduzetim merama, prilika lokalnoj vlasti da pokaže odgovornost prema svojim građanima, te da bez odlaganja ponovi javni uvid u Plan kvaliteta vazduha, pri čemu će  ovog puta javni uvid biti sproveden u skladu sa propisima.

Kako je saopšteno, pre toga je neophodno da Nacrt Plana bude dopunjen od strane izrađivača, Saobraćajnog instituta CIP doo, uz uvažavanje brojnih pitanja i problema koje je javnost iznela u primedbama i komentarima na ovaj dokument, pri čemu jedno od ključnih ostaje i pitanje formiranja i angažovanja radne grupe za proveru kvaliteta izrade i konačnog sadržaja ovog strateški važnog dokumenta.

Komentarišući mišljenje Zaštitnika građana predsednik uduženja Lokalni odgovor Đorđe Petković je podsetio da su udruženja učešćem u javnoj raspravi i upućivanjem predloga i komentara na Nacrt Plana kvaliteta vazduha pokazala jasnu želju da planovi budu adekvatni i usmereni ka postizanju zakonskih ciljeva i propisanih rokova.

„Podržavamo mišljenje Zaštitnika da je najvažnije da se doneti planovi primenjuju. Nastavljamo da pratimo rad  lokalnih vlasti podsticanjem javnosti da se uključi u ovaj važan proces, sa ciljem da se konačno obezbedi poboljšanje kvaliteta vazduha i zaštita zdravlja ljudi u Valjevu. Nastavićemo da zagovaramo učešće javnosti i poštovanje zakona u pripremi javne politike koja treba da doprinese poboljšanju kvaliteta vazduha i zaštiti zdravlja ljudi.“, naveo je Petković.

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *