četvrtak, 18. jula 2024.

Za energetsku efikasnost 40 miliona dinara

Objavljeno: 31. maja 2022.
Facebook
Twitter
LinkedIn

VALJEVO- Ove godine obezbeđeno je 40 miliona dinara za sufinansiranje mera energetske efikasnosti. Polovinu je obezbedila Uprava za podsticanje i unapređenje energetske efikasnost, a drugu polovinu lokalna samouprava.

Gradsko veće je na poslednjoj sednici usvojilo Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti.

Evo na koliku pomoć možete da računate

Ovim pravilnikom predviđene su sledeće mere energetske efikasnosti:

 • Zamena spoljnih prozora, vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, za porodične kuće i stanove – udeo sredstva podsticaja iznosi maksimalno 50 odsto od vrednosti ukupne investicije sa PDV – om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 140.000 dinara.
 • Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće – ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuje za ovu meru predstavlja manji iznos od 50 odsto od vrednosti ukupne investicije sa PDV – om, a maksimalno 210.000 dinara.
 • Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za stambene zgrade – ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuje za ovu meru predstavlja manji iznos od 50 odsto od vrednosti ukupne investicije sa PDV – om, a maksimalno 120.000 dinara.
 • Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača za porodične kuće – ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuje za ovu meru predstavlja manji iznos od 50 odsto od vrednosti ukupne investicije sa PDV – om, a maksimalno 150.000 dinara.
 • Nabavka i instalacija kotlova na biomasu ( drvni pelet, briket, sečka ), grejača prostora ili zamena postojećeg grejača prostora ( kotao ili peć ) efikasnijim, za porodične kuće i stanove – udeo sredstva podsticaja iznosi 50 odsto od vrednosti ukupne investicije sa PDV – om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 110.000 dinara.
 • Zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela – radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće i stanove ( za ovu meru se može konkurisati samo zajedno sa merom za zamenu postojećeg grejača prostora ) – udeo sredstva podsticaja iznosi 50 odsto od vrednosti ukupne investicije sa PDV – om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 120.000 dinara.
 • Zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela – radijatora i pratećeg pribora za stambene zgrade, ukoliko je odobren zahtev da se zgrada priključi na daljinski sistem grejanja – udeo sredstva podsticaja iznosi 50 odsto od vrednosti ukupne investicije sa PDV – om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 100.000,00 dinara, pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi.
 • Nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema ( grejač prostora ili kombinovani grejač ) za porodične kuće – udeo sredstva podsticaja iznosi 50 odsto od vrednosti ukupne investicije sa PDV – om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 250.000 dinara.
 • Nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode, za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće – ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuje za ovu meru predstavlja manji iznos od 50 odsto vrednosti ukupne investicije sa PDV – om, a maksimalno 140.000 dinara.

Takođe, donet je Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.

Ovim pravilnikom će se realizovati sledeće mere energetske efikasnosti:

 • Nabavka i ugradnja solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće – ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja manji iznos od 50 odsto od vrednosti ukupne investicije sa PDV – om, a maksimalno 420.000.
 • Unapređenje termotehničkog sistema zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem:
 1. Ugradnje elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće. Udeo sredstava podsticaja iznosi 50 odsto od iznosa predračuna za radove i opremu sa PDV – om, a maksimalno 15.000 dinara po cirkulacionoj pumpi.

2. Opremanja sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu ( kalorimetri, delitelji toplote, termostatski ventili ) za stanove. Udeo sredstava podsticaja iznosi 50 odsto od iznosa predračuna za radove i opremu sa PDV – om, maksimalno 15.000 dinara po kalorimetaru, 1.000 dinara po delitelju toplote i 1.500,00 dinara po termostatskom ventilu.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *